Stap 7: Entry & exit rules

Samenwerkingen die langdurig bestaan veranderen. Er treden bedrijven toe en er zullen partners de samenwerking verlaten. Het is goed dit in ogenschouw te nemen en met elkaar te bespreken hoe hiermee om wordt gegaan. Uit praktijkervaring weten we dat goedlopende samenwerkingen ineens kunnen stoppen als een partner uit moet stappen.

Bepaal aan de hand van de volgende vijf stappen een geschikte exit strategie:

  1. Ontwikkel een exit strategie om een realistische betrokkenheid van alle partners bij de samenwerking en een duidelijke focus op de voordelen daarvan te krijgen.
  2. Bepaal duidelijke grenzen van de samenwerking die de risico’s van de deelnemende partners en de samenwerking als geheel beïnvloeden.
  3. Herken veranderende omstandigheden, zowel intern als extern, die de houdbaarheid van de samenwerking kunnen beïnvloeden.
  4. Bedenk hoe activiteiten van de uittredende partner naar de overige partners overgedragen kunnen worden, waardoor de continuïteit van de samenwerking en de service naar de klant wordt gewaarborgd.
  5. Bedenk welke toekomstige kansen er liggen wanneer de oorspronkelijke doelstellingen worden behaald.

 

Tools:

Juridische spelregels 
Terug naar overzicht