Cross Chain Collaboration Center (4C)

Stap over op nieuwe financieringsvormen

Ondanks groot financieel voordeel valt de interesse uit de logistiek voor supply chain finance behoorlijk tegen. Samen in de keten kijken naar de beste financieringsvorm levert voor iedereen winst op.

Op 3 november jl. verscheen er op Logistiek.nl een bericht over de installatie van Michiel Steeman als lector aan de Hogeschool Windesheim. Naast het benoemen van de aandachtsgebieden voor verder onderzoek, werd ook geconcludeerd dat supply chain finance nog echt in de kinderschoenen staat. Voor een onderwerp waar al meerdere jaren over geschreven wordt en dat zoveel voordelen kan bieden is dat toch eigenlijk vreemd. 

Handige rekentool en voorbeeldcontracten

In het kader van het Dinalog project Expedited Payment werd er begin 2013 gestart met een onderzoek naar supply chain finance toepassingen in de logistieke sector. Het project Expedited Payment (versnelde betaling van goedgekeurde facturen) richtte zich op het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van het aangaan van een samenwerking tussen verlader en vervoerder en een nadere uitwerking van alle juridische en fiscale haken en ogen hiervan.

Het onderzoek heeft geleid tot:
een contractueel framework voor zowel de verlader als de vervoerder een rekentool waarmee de verlader en de vervoerder de concrete voordelen van supply chain finance kunnen berekenen.
In dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er naast het financiële voordeel nog vier andere belangrijke factoren zijn. Deze factoren moeten allemaal kloppen wanneer een partij mee kan en mag doen in een supply chain finance oplossing:

  • ketensamenwerking: brede afspraken en juridische toepasbaarheid
  • positie in de keten: inwisselbaarheid versus afhankelijkheid, bedrijfsomvang
  • procesmanagement: efficiëntie van factureringsproces
  • bankenrelaties: voorwaarden van aanbod (sector breed) en bereidheid tot financiering

In de theoretische onderbouwing van de al sinds jaar en dag, meest gebruikte supply chain finance oplossing, Reverse Factoring, is er een win-win-win situatie. Een situatie waarbij de vervoerder zijn geld snel krijgt, de verlader niet eerder hoeft te betalen en de financier geen verhoogd risico hoeft te lopen bij het financieren van de vervoerder. 

Verlader is ook maar onderdeel

Het financiële voordeel blijkt bij proefberekeningen vaak aanwezig, zeker als de vervoerder een MKB’er is. Toch valt de interesse vanuit de markt nog tegen. De verdere samenwerking tussen vervoerder en verlader stuit nog (te) vaak op weerstand vanuit een onderbuik gevoel: waarom is dit financieringsproduct nodig en kan de verlader niet gewoon sneller betalen? Dat ook de verlader maar een onderdeel is van de grotere keten wordt hierbij echter vaak vergeten.
Helaas blijkt vaak dat de bereidheid om samen te kijken naar optimale financieringsconstructies, de grootste drempel is voor een daadwerkelijke implementatie. Een implementatie in een zeer competitieve markt met lage marges kan net het verschil maken tussen rode en zwarte cijfers. De rekentool van Expedited Payment maakt de berekening mogelijk en de kosten inzichtelijk.

Ga zelf hiermee aan de slag

De kennis uit het project Expedited Payments is gebruikt bij andere Dinalog projecten, zoals het project Supplier Finance van Pro-quidity. Zij richten zich op het financieren van MKB’ers via hun nieuwe platform, maar ook als onderbouwing naar de overheid rondom de mogelijkheden van supply chain finance als financiering van het MKB. Toch is het belangrijk dat de logistieke sector zelf ook stappen gaat maken en geen afwachtende houding aanneemt. Als de handen ineen worden geslagen en er een duidelijke vraag gearticuleerd wordt naar de financierende sector, zijn er voldoende mogelijkheden om de financieringskrapte te verhelpen. Een vereiste hierbij is dat zowel verladers als vervoerders verder durven kijken dan de financiering van hun eigen bedrijf.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf of wilt u graag het rapport, zoals gemaakt door de studenten van de Hogeschool van Amsterdam ontvangen, richt u zich dan tot Martijn Siebrand, programmamanager Supply Chain Finance bij Dinalog (siebrand@dinalog.nl) 

Geef de eerste reactie