Supply Chain Finance

Stap over op nieuwe financieringsvormen (2)

 

Door de goede ervaringen met Expedited Payment in Amerika enerzijds en de aandacht voor Supply Chain Finance in Nederland anderzijds, werd vorig jaar gestart met het Dinalog-project Expedited Payment. De resultaten zijn veelbelovend. Reden voor Dinalog om samen met Cass Europe logistieke bedrijven uit te nodigen deel te nemen in Expedited Payment deel 2: de praktijk.

 

Kees de Jongh (directeur Cass Europe BV): “De resultaten van het Dinalog project Expedited Payment vormen voor ons een bevestiging om Expedited Payment ook in Europa te gaan aanbieden aan logistiek dienstverleners. Met een bedrag van ruim 23,5 miljard dollar aan gecontroleerde en betaalde transportfacturen is Cass, marktleider op het gebied van ‘freight payment’. In Europa is Cass eveneens actief in het controleren en betalen van transportfacturen, onder controle van De Nederlandsche Bank.

Daar waar in eerste instantie vervoerders steeds werden betaald conform de condities die zij met hun klant hadden afgesproken, is de laatste jaren in Amerika het vooruitbetalen van de vervoerders, het zogenaamde Expedited Payment sterk gegroeid. In eerste instantie waren het de kleinere vervoerders die interesse hadden in deze financieringsvorm. Maar al snel maakten ook de grote carrriers gretig gebruik van Expedited Payment in Amerika. De reden hiervan is dat naast het controleren van de facturen, ook voorfinancieren tot de mogelijkheden behoort. Een bank verlangt veel zekerheden. Doordat via de dienst Expedited Payment de facturen allemaal worden gecontroleerd voor de klant, is daarmee de zekerheid van betaling bepaald – en hoeft er niet te worden aangeklopt bij een externe bank. Daarmee is er een prima financieringsbasis gelegd voor transportfacturen – die in het algemeen als complex (en dus minder goed financierbaar) bekend staan”.

Momenteel wordt een vervolg op het demonstratieproject voorbereid waarin een aantal partijen, en onder regie van Dinalog, Expedited Payment in de praktijk brengen. Geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan contact op met Martijn Siebrand, programmamanager Supply Chain Finance bij Dinalog (siebrand@dinalog.nl)

Informatie over het afgeronde demoproject Expedited Payment 1:

Het project beoogde de voor- en nadelen van Expedited Payment duidelijk in kaart te brengen. Wat gebeurt er wanneer een factuur binnen 5 dagen wordt betaald in plaats van binnen 45 dagen. Wat is het voordeel voor de vervoerder, de verlader, en wat gebeurt er bij de financierende partij? Om een goede financiële afweging te kunnen maken of Expedited Payment voordelen biedt, is een rekentool ontwikkeld.

Daarnaast is er gekeken naar fiscale en juridische aspecten die als input kunnen dienen voor het werken naar een standaard supply chain finance overeenkomst, die het opzetten van deze financieringsvorm voor zowel verlader als vervoerder laagdrempeliger maakt. In het artikel: “Stap over op nieuwe financieringsvormen”, schreef Steven van der Hooft (Involvation Interactive) eerder al over de resultaten uit het onderzoek. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Siebrand via siebrand@dinalog.nl.

Geef de eerste reactie