Start je eigen AI Expeditie tijdens het Topsector Logistiek Festival

Wil je weten wat je kunt doen met AI in jouw bedrijf? Kom op het festivalplein, tijdens het Topsector Logistiek Festival op 11 september 2023, even langs bij de Artificial Intelligence Area om kennis en inspiratie op te doen en start je eigen AI Expeditie.

Laat je informeren en inspireren over verschillende mogelijkheden van technologieën, praat met experts over data science.

Leer van de praktijkvoorbeelden uit de learning community en ga ook aan de slag met algoritmes.

Er is de afgelopen jaren veel wetenschappelijk en industrieel onderzoek gedaan naar de inzet van AI in de logistiek vanuit TKI Dinalog en Topsector Logistiek. Vanuit de NL AI coalitie een online bewustwordingscursus ontwikkeld waarin je in 3-4 uur tijd in je eigen tempo kennis kunt maken met AI aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden in de logistieke en maritieme sector.

Het afgelopen jaar is er onder andere in het de onderzoeksprojecten Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for Small- & Medium-sized Enterprises (ICCOS) enReinforcement LeArning Platform voor logistieke MKB bedrijven (REAL) en achter de schermen gewerkt aan een praktische toolbox en een community of practice om samen AI-initiatieven te kick-starten. Na de aftrap tijdens ICT & Logistiek zijn 8 bedrijven met een eigen AI use case aan de slag gegaan. Deelnemers zijn in duo’s van een logistiek professional en iemand met een achtergrond in IT en/of data aan de slag gegaan. De insteek van de community of practice is om samen AI initiatieven te kick-starten in 3 workshops en een generieke toolbox voor AI-projecten te ontwikkelen. Hieronder een aantal quotes van de deelnemers in deze werkgroepen.

Rick Askamp – Ampère:

Veel informatie over wat er beschikbaar is op de markt. Leuk om andere initiatieven te horen. Mensen met ervaring aan het woord.

Esmeralda de Wolf – Afstudeerder bij Bricklog:

Vooral het design canvas heeft mij erg geholpen met het opzetten van een plan van aanpak. Het zorgt ervoor dat je echt inzicht krijgt in zaken waar je nog geen/weinig kennis over hebt, maar die wel belangrijk zijn voor het behalen van je doel.

Hans Togtema – Collect+Go:

Start heel klein in toepassing. De lerende algoritmes hebben tijd nodig. Wanneer je het model complex maakt vanaf het begin, dan neemt de doorlooptijd toe.

Jordi Lenselink – Nijhof Wassink:

We hebben de eerste stappen weten te zetten naar het volgende volwassenheidsniveau op het gebied van data analytics. Ook heeft het de samenwerking met onderwijsinstellingen versterkt. Inmiddels liggen er op diverse plekken connecties voor verdere samenwerkingen.

Arjen Kruimer – Pultrum Rijssen:

De AI Cursus heeft me geleerd dat ik weet welke eerste stappen er moeten worden gezet om met een AI project bezig te gaan en hoe de slagingskans van zo’n project hoger wordt.

Niek Stroeve – Wessels & Zn Transportbedrijf:

Het traject brengt inzicht om snel te kunnen beoordelen of een project of nieuwe technologie haalbaar is, het tijdspad waarin het haalbaar is, de kosten en bijbehorende bottlenecks. Hierdoor is het mogelijk om van te voren al goed in te kunnen schatten welke projecten door moeten gaan, en welke nog op de plank moeten blijven liggen.

Na een succesvolle eerste ronde, is inmiddels de 2e groep bedrijven aan de slag om ideeën om te zetten hoe AI te gebruiken in de praktijk. De initiatiefnemers vanuit BUAS, Universiteit Twente, Deltago presenteren samen de eerste resultaten tijdens het Topsector Logistiek Festival in de vorm van een AI-expeditie.

Wil je geïnspireerd raken door bedrijven die al bezig zijn met Artificiele Intelegentie? Klik dan op één van onderstaande succesverhalen.
Emons: Lege kilometers reduceren met Artificiële Intelligentie
Op weg naar de logistieke organisatie van de toekomst
Reinforcement Learning in de logistieke sector: van bewijs naar implementatie
Laat data voor u werken

Tot 11 september! Klik op onderstaande afbeelding om je aan te melden.

Geef de eerste reactie