Service Logistiek

Stimulans voor samenwerken in Service Logistiek

Samenwerken schept nieuwe mogelijkheden om het marktaandeel te vergroten, het dienstenpakket uit te breiden of de dienstverlening te verbeteren. Om succesvol te zijn in servicelogistiek is flexibiliteit en diversiteit een must. Vooral MKB laat hier kansen liggen. De Topsector logistiek wil samenwerking in Service Logistiek stimuleren en biedt bedrijven ondersteuning aan om tot samenwerking te komen.

logo_samenwerkeninservicelogistiek_smal

Prijsvraag samenwerken in Service Logistiek

De Topsector Logistiek streeft naar logistieke innovatie en samenwerking. Als stimulans is een prijsvraag in voorbereiding. Het doel van deze prijsvraag is het realiseren van meerdere succesvolle service logistieke samenwerkingen. Hierbij denkt de Topsector aan consortia van minimaal 3 bedrijven, zowel asset owners als service providers. Samenwerking zal vaak bestaan uit het voeren van collectieve regie en het poolen van resources, zoals spare parts, monteurs, opslagsystemen, gereedschappen en data. Andere vormen van innovatieve samenwerking worden niet uitgesloten.

De prijsvraag is begin 2017 voorzien. Via deze prijsvraag kunnen consortia extra ondersteuning verkrijgen. In de aanloopperiode wordt informatie gegeven en kunnen potentiële consortia hulp krijgen bij het initiëren van hun samenwerking. De aanloopperiode wordt ook gebruikt om de prijsvraag af te stemmen op de behoeften van potentiële deelnemers.

Topsector logistiek zet prijsvraag in

Binnen de Topsector Logistiek wordt veel onderzoek gedaan naar innovatieve concepten binnen Service Logistiek. Vaak zijn de resultaten vrij wetenschappelijk. Dat maakt het voor deelnemende bedrijven en vooral MKB lastig deze in de praktijk toe te passen. Een les die echter uit alle onderzoeken kan worden getrokken is het belang van samenwerken. Met een prijsvraag moedigt de Topsector Logistiek bedrijven aan om met concrete samenwerkingsinitiatieven aan de slag te gaan.

Voorbereiding start al dit najaar

Districon verricht de voorbereiding van de prijsvraag. In dat kader start in september een informatieronde om bedrijven te interesseren voor het programma. Vooral de deelname van MKB wordt gestimuleerd. Potentiële consortia kunnen ter voorbereiding op deelname aan de prijsvraag, in het najaar ondersteuning krijgen om hun plannen concreet te maken. Begin 2017 start de prijsvraag.

Om bedrijven de kans te bieden zich te oriënteren, zijn zes regionale informatiebijeenkomsten voorzien. Geïnteresseerde bedrijven kunnen vervolgens ondersteuning krijgen om de samenwerking verder uit te werken. De ondersteuning is vrijblijvend en kent verschillende vormen. Een netwerk van ervaren Service Logistieke managers is beschikbaar om te helpen bij het vinden of banaderen van partnerbedrijven. Een opstartend consortium kan een coach krijgen, die vanuit een neutrale rol de samenwerking kan stimuleren.

Samenwerken is geven en nemen

Samenwerken is tweerichtingsverkeer, samenwerken brengt voordelen, maar vraagt ook offers. Dit vraagt een mindshift. Daarvoor is vertrouwen en gelijkwaardigheid nodig. Om potentiële consortia te helpen bij hun beeldvorming over samenwerken wordt een workshop aangeboden waarin samenwerkingspartners samen dieper op diverse aspecten van samenwerken ingaan onder leiding van een ervaren verandercoach.

Geïnteresseerd?

Medio september bent u welkom op één van de zes informatiebijeenkomsten:

  • 20 september: Amsterdam
  • 21 september: Groningen
  • 27 september: Rotterdam
  • 28 september: Breda
  • 4 oktober: Arnhem
  • 5 oktober: Venlo

Voor vragen en ideeën kunt u contact opnemen met Wouter Nering Bögel of Sanse Bomhoff via het mailadres samenwerkeninservicelogistiek@districon.nl Verdere informatie is binnenkort te vinden op de webportal samenwerkeninservicelogistiek.nl. Via deze site u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomsten.

logo_samenwerkeninservicelogistiek_breed

Geef de eerste reactie