Synchromodaal

Studenten leren synchromodaal denken met Synchromania

Hoe vervoer je een container van A naar B? Je kunt kiezen uit drie ‘modaliteiten’ zoals dat in vaktermen heet: schip, trein of vrachtauto. Maar er is meer. Welke route moet je gebruiken en wat moet het tijdstip van vertrek zijn om tijdig op de eindbestemming te arriveren? Om de optimale keuze te maken, gaan planners van containervervoer synchromodaal denken. Met computergame SynchroMania leren ze dat op een speelse en spannende manier. Sinds kort wordt de game ook ingezet in het onderwijs.

Logistieke planning
Planners van containervervoer moeten rekening houden met een hele serie factoren. Om te beginnen zijn dat de kosten en de snelheid van het vervoer. Ook de wensen van de verlader en de keuze van een efficiënte route spelen een rol. Of dat niet genoeg is, moeten ze de ruimte op een truck, schip of treinwagon ook nog zo goed mogelijk benutten en bovendien letten op de duurzaamheid van het vervoer, met name op de CO2-uitstoot.
Natuurlijk is er software die het werk van een planner vergemakkelijkt, maar die is niet altijd flexibel. Zeker bij een onverwachte situatie zoals een vertraging bij een containerterminal, is het de planner die beslist welke modaliteit het wordt: trein, schip of vrachtwagen en ook welke route er gevolgd wordt.

Synchromodaal werken
Dat zijn geen eenvoudige beslissingen. Wegvervoer is snel, maar vervoer over het water is weer goedkoop. De trein zit er tussenin. Zoek het maar uit als planner. Of, wat netter gezegd: synchromodale planning vraagt veel meer van een planner dan het regelen van vervoer op basis van het te vervoeren object, zoals dat tot nu toe vaak gebruikelijk was. Ook de verladers krijgen een andere rol. Zij moeten meer ruimte aan de vervoerders geven om keuzes te maken over vervoersmiddel, route en vertrektijd.

Maar ingewikkeld of niet, synchromodaliteit maakt het transport betrouwbaarder en efficiënter en heeft dus de toekomst. Het is belangrijk voor vervoerders en verladers om ermee te leren werken. En hoe doe je dat tegenwoordig? Met een game, een serious game om precies te zijn.[tk] SynchroMania: de game
TNO, containerterminal ECT, containervervoerder Danser en multimodale operator European Gateway Services ontwikkelden daarom SynchroMania, een game die vervoerders, verladers en studenten op een uitdagende manier kennis laat maken met de voordelen van synchromodaliteit.

In de game moeten de spelers zich inleven in de rol van planner. Ze moeten zorgen dat orders op de juiste route, vervoersmiddel en tijd worden ingepland en daarbij rekening houden met de wensen van de verlader. Na iedere ronde zien ze hun scores op het gebied van kosten, CO2-emissies en klanttevredenheid. Daarna is er ruimte voor discussie, bijvoorbeeld over de invloed van het planproces op de operatie als geheel.

De game als effectief leermiddel
Dat zijn de regels van het spel, maar is het ook effectief als leermiddel? Bij containeroperator Danser Groep was General Manager Operations & Projects Marco Zwaap niet meteen enthousiast toen hem werd gevraagd om mee te doen aan de ontwikkeling van SynchroMania: “Danser beschikt al over ruime ervaring op het gebied van containervervoer per schip, maar we staan altijd open voor veranderingen en zijn toch ingestapt. En dat was de moeite waard. We hebben meer zicht gekregen op de voordelen van synchromodaal werken en de veranderingen in de bedrijfscultuur die daarvoor noodzakelijk zijn.” Op dit moment gebruikt Danser de game al bij het selecteren en beoordelen van personeel: “Je ziet snel hoe mensen reageren in moeilijke situaties en ook of ze goed omgaan met klanten.”

Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo, in samenwerking met het KennisDC Logistiek Limburg, nam SynchroMania dit studiejaar voor het eerst op in het curriculum. Consultant Guy Somers is enthousiast: “De studenten zien dat samenwerking binnen de vervoersketen een beter product oplevert. Tegelijkertijd leren ze dat synchromodaliteit in theorie mooi is, maar dat werken onder tijdsdruk, met moeilijke klanten en met beperkte vervoerscapaciteit, gecompliceerd is. De vorm van een game sluit aan bij de belevingswereld van studenten, wat het lesgeven aantrekkelijker maakt.” Over de samenwerking met TNO is Somers tevreden: “Als er iets aan de hand is, dan is de service snel en doeltreffend. Maar de belangrijkste vraag is of de game studenten meer inzicht geeft in synchromodaliteit. Het antwoord op die vraag is zonder meer ja.”

Ook Rob Zuidwijk, hoogleraar Ports in Global Networks aan Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, werkt sinds kort met SynchroMania: “De eerste ervaringen zijn positief. De studenten vinden het een leuke game en, wat nog belangrijker is, de boodschap komt over. Ze leren dat je effectiever kunt werken in de logistiek als je synchromodaal denkt en krijgen een idee van wat daarvoor nodig is.” Ondertussen denkt hij alweer verder: “Games zijn een goede manier om nieuwe denkbeelden uit de wetenschap over te brengen op mensen die in de praktijk gaan werken of dat al doen. Je zou SynchroMania bijvoorbeeld kunnen spelen met mensen die betrokken zijn bij stadsdistributie. Een interessante vraag is dan, hoe je synchromodaliteit toepast in die logistieke situatie.”

Inhoudelijke kennis én weten hoe je een effectieve game ontwikkelt
SynchroMania is niet de enige serious game die TNO ontwierp voor de logistiek. Een ander voorbeeld is Chain Game, dat partijen in de internationale handel leert om effectiever samen te werken. De game wordt onder andere gebruikt voor verladers, logistieke dienstverleners en douaniers. TNO wil ook andere geïnteresseerde partijen gaan opleiden, zodat de game breder ingezet kan worden.

The Rail Cargo Challenge is een bordspel dat een heel ander doel heeft. Het is gericht op de aanbieders en uitvoerders van spoorgoederenvervoer vanaf de Maasvlakte. In het spel moeten zij treinen zo snel en zo goed mogelijk beladen op pad sturen. Dat lukt het best als de terminals en vervoerders goed samenwerken. Dat is niet alleen in het voordeel van de terminals. Ook de vervoerders en hun klanten varen er wel bij, terwijl de concurrentiekracht van de Rotterdamse haven verbetert.Layla Lebesque is nauw betrokken bij het ontwerpen van de logistieke games: “Ons sterke punt was, dat we gebruik konden maken onze inhoudelijke kennis op het gebied van logistieke processen. Die kennis hebben we vervolgens gecombineerd met wat TNO collega’s weten over serious gaming. We ontwerpen games altijd in overleg met de klant of doelgroep en ze zijn simpel, spannend en effectief bij het creëren van bewustwording of het verwerven van vaardigheden.”

TNO is een groot kennisinstituut, voegt Lebesque daar nog aan toe: “We beschikken over inhoudelijke kennis op een groot aantal terreinen. In dit geval ging het om de logistiek, maar we kunnen serious games ontwikkelen voor een breed scala van toepassingen.”

Geef de eerste reactie