Innoveren doen we samen

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? Of wilt u een project starten? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen. Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden:

Ministerie IenW Call 2 2022 – Deel A en B nu open!

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan: 

Deel A: de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig 

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). 

TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking. 

Lees meer over deel A 

Lees meer over deel B 

TKI Toeslag call 2022 – Supply Chains for Society nu open!

De onderzoeksuitvraag in deze TKI PPS toeslagcall richt zich specifiek op de maatschappelijke thema’s ‘Gezondheid en zorg’ en ‘veiligheid’. Multidisciplinaire (zowel vanuit de wetenschap als de maatschappij) consortia worden uitgenodigd binnen deze thema’s onderzoekvoorstellen gericht op ‘supply chains for society’ in te dienen, met kennisontwikkeling in het logistieke of supply chain management domein. Voorstellen dienen de complexiteit van maatschappelijke systemen en processen holistisch te adresseren door de verschillende stakeholders actief te betrekken.

  • Data: deadline voor aanvragen is 25 mei 2023 (24.00 uur).
  • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
  • Maximale subsidie per project: € 500.000,= voor industrieel (R&D) onderzoek (bij een minimale projectomvang van € 1.000.000,=)
  • Looptijd: maximaal 3 jaar

Lees meer

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!