Innoveren doen we samen

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? Of wilt u een project starten? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen. Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden:

Ministerie IenW Call 1 2022 – Deel A en B (GESLOTEN)

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

Deel A:  de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig

Deel Bde emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking.

Lees meer over deel A

Lees meer over deel B

TKI PPS toeslagcall 2021 – 1ste call (GESLOTEN)

Deze call richt zich op toegepast en industrieel (R&D) onderzoek. Duurzame businessmodellen in supply chains, versnellen van digitalisering, capaciteitsmanagement in de zorg, logistieke organisatie in een complexe multi-stakeholder omgeving, boekingsplatformen in internationale logistiek en onderzoek tussen wetenschap en praktijk staan centraal in deze nieuwe TKI PPS toeslagcall.

 • Data: deadline voor aanvragen is 31 oktober 2021.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 300.000,= (minimale projectomvang  € 600.000,=)
 • Looptijd: minimaal 2 jaar

Lees meer

TKI PPS toeslagcall 2020 – 3de call (GESLOTEN)

Deze call richt zich op toegepast/industrieel (R&D) onderzoek. In de call is ruimte voor financiering van samenwerkingsprojecten op de toepassing van Artificial Intelligence in dynamische logistieke processen en supply chains en Disruption management en resilience in de logistiek.,

 • Data: deadline voor aanvragen is vrijdag 11 december 2020.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: In deze call is er een uitzondering voor het onderwerp ‘Artificial Intelligence’. Voor dit onderwerp is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar).
 • Looptijd: maximaal 3 jaar.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

TKI PPS toeslagcall 2020 (GESLOTEN)

Deze call is voor aanvragen voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. In de call is ruimte voor financiering van samenwerkingsprojecten in specifieke onderwerpen binnen de roadmaps.

 • Data: deadline voor aanvragen is vrijdag 14 augustus 2020.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 300.000 voor industrieel onderzoek en € 200.000 voor experimentele ontwikkeling.
 • Looptijd: maximaal 2 jaar.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Accelerator 2020 (GESLOTEN)

Het doel van deze call is om onderzoekers die al gefinancierd zijn door NWO of TKI Dinalog in eerdere  onderzoeksprogramma’s van de Topsector Logistiek kansen te bieden om aanvullende onderzoeksvragen of initiatieven te adresseren die specifiek en welomschreven zijn en binnen een jaar kunnen worden afgerond. Het doel van deze oproep is om in te spelen op de behoefte aan b.v. aanvullende onderzoeksbehoeften op basis van nieuwe ontwikkelingen en ad-hocvragen en om het gebruik van de kennis die voortkomt uit onderzoek te vergemakkelijken.

Een voorstel kan zich bijvoorbeeld richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar de financiering kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld aanvullende kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van onderzoek.

 • Data: 11 maart 2021
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 100.000
 • Looptijd: 30 juni 2022

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) (GESLOTEN)

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen.

 • Data: tijdelijk gesloten voor aanvragen.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 10.000.000.
 • Looptijd: afhankelijk van projectomvang.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!