Subsidie voor onderzoek naar betere bestel- en betaalprocessen in mkb

Het lectoraat Supply Chain Finance van Windesheim gaat met een onlangs toegekende RAAK-mkb subsidie de order to cash-processen optimaliseren voor het midden- en kleinbedrijf. Uit zo’n 40 projectvoorstellen, met een grote diversiteit aan innovatieonderwerpen, is dit project op een uitzonderlijke hoge tweede plaats geëindigd in de rangschikking van subsidiegever SIA-RAAK. 

Een efficiënt order to cash (O2C) proces is cruciaal voor de financiële gezondheid van elk bedrijf. Het levert met name binnen het mkb veel problemen op. Dit geldt zeker in de huidige coronacrisis waarin betaaltermijnen worden uitgesteld en er onzekerheid heerst over orderafnames. Met het project ‘Order-to-cash optimalisatie voor mkb. Van overleven naar groei’ gaat het lectoraat op zoek naar antwoord op de vraag hoe de processen rond het bestellen en betalen binnen de mkb-sector kunnen worden verbeterd.

O2C: cash is koning

Het O2C-proces start met de ontvangst van een order en eindigt met de uiteindelijke betaling. Het omvat alle tussenstappen vanaf verwerking van orders, tot levering van producten of diensten, tot opstellen van facturen en de goedkeuring ervan tot de uiteindelijke betaling. Hoe sneller dit proces, hoe sneller een bedrijf geld weer kan inzetten voor de dagelijkse operaties of investeringen. Veel mkb’ers hebben moeite om dit proces efficiënt in te richten. Dat kan allerlei gevolgen hebben zoals hoge verwerkingskosten van orders en facturen en een late ontvangst van betalingen, met een negatieve impact op de cashpositie van deze bedrijven.

Onvoldoende handvatten

Lector Michiel SteemanDe huidige onderzoeksliteratuur biedt onvoldoende handvatten voor mkb’ers om hun O2C-proces beter in te richten. Projectleider Christiaan de Goeij: ‘Het is ons doel om bestaande O2C-processen beter in kaart te brengen om ze vervolgens te monitoren en te verbeteren zodat we de liquiditeitspositie van het mkb kunnen versterken. We breiden daarmee als lectoraat Supply Chain Finance onze kennis uit van het project ‘Ketenfinanciering voor mkb’, dat in 2017 een RAAK-award publieksprijs won.’ Lector Michiel Steeman vult aan: ‘We willen het mkb concrete inzichten geven om meer grip te krijgen op deze voor hen cruciale processen. Dit past binnen onze visie om de positie van mkb in supply chains te versterken.’

Beoogde resultaten

Christiaan de GoeijDe Goeij legt uit dat het lectoraat zowel het bedrijfsleven, het onderwijs als het wetenschappelijk publiek in het onderzoek meeneemt. De Goeij: ‘We gaan in samenwerking met studenten bedrijfsspecifieke tools maken die de O2C-processen tot in detail in kaart brengen en suggesties geven voor mogelijke individuele verbeteringen. Daarnaast willen we bedrijven meer inzicht bieden in de mogelijkheden van vernieuwende informatietechnologieën voor het optimaliseren van de genoemde processen. Een belangrijke tool die we maken is een survey die dient als generieke tool voor mkb’ers waarbij je na invulling direct een algemeen overzicht krijgt van het eigen proces, beschikbaar via www.ordertocash.nl. Verder zullen we onze bevindingen beschrijven in een aantal wetenschappelijke artikelen, vakpublicaties en teaching cases om onze resultaten breed te delen.’

Samenwerking

Het onderzoeksnetwerk start met 9 mkb’ers, een aantal dat gedurende het project zal groeien. Kennispartners zijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Politecnico di Milano. Daarnaast is de Supply Chain Finance Community aangesloten, een organisatie die de nationale en internationale valorisatie zal waarborgen.

Voor interesse in het project, neem contact op met Christiaan de Goeij via 06-2880 4140 of caj.de.goeij@windesheim.nl.

Geef de eerste reactie