Service Logistiek

Promotie Bianca Keers: “Alliance Strategy – Context, process, and requirements”

In het kader van “Successen zijn er om gevierd te worden” hebben wij het genoegen u hiermee te informeren over de promotie-verdediging van Bianca Keers, één van de consortiumdeelnemers van het TKI Dinalog project MaselmaBridge. De promotie vond plaats op vrijdag 15 december 2017 aan de Universiteit Twente, Enschede.

Samenvatting
Dit proefschrift onderzoekt de context, het verloop en de voorwaarden voor het ontwikkelen van een alliantiestrategie om bedrijfsprestaties te verbeteren. Het onderzoek is onderdeel van een breder onderzoeksproject genaamd MaSeLMA (Maintenance and Service Logistics for Maritime Assets), gefinancierd door het TKI Dinalog dat beoogt middels het formeren van allianties service logistieke innovatie te realiseren in de kapitaal en kennisintensieve Nederlandse maritieme sector.

Eerdere studies hebben aangetoond dat de succesgraad van allianties laag ligt (slecht 30-50%). In de literatuur worden alliantieprestaties enerzijds verklaard aan de hand van de structurele kenmerken van de inter-organisatorische relatie (de relatie tussen organisaties). Zo wordt alliantiesucces in verband gebracht met de strategische of culturele synergie tussen de deelnemende organisaties, de mate van vertrouwen en communicatie, en de balans tussen macht en controle (Das en Teng, 2003; Kale et al, 2009). Anderzijds richt onderzoek zich op de individuele organisaties om het verschil tussen succesvolle en niet succesvolle organisaties te verklaren. Resultaten daarvan tonen het belang aan van alliantie-ervaring en het vermogen om kennis over alliantiemanagement te integreren in de bedrijfsvoering (de alliantiefunctie).

Hoewel we het belang van bovenstaande factoren erkennen, gaat dit proefschrift ervan uit dat alliantiesucces afhangt van de vraag in welke mate de deelnemende organisaties in staat zijn zich te ontwikkelen ter voorbereiding op de gezamenlijke inspanning. Dit onderzoek beoogt principes te identificeren voor organisatorische ontwikkeling ten behoeve van de verbetering van het alliantievermogen, alsmede inzicht te krijgen in de verwevenheid tussen intra-organisatorisch en inter-organisatorisch prestatiemanagement.

Conclusie 
Dit proefschrift heeft bijgedragen aan:
– een integraal begrip van de theorieën op het gebied van alliantie vorming;
– een blik op de reikwijdte van alliantie prestatiemanagement door de interfaces te beschrijven met supply chain management, innovatie management, strategische percepties, organisatie verandermanagement in organisaties, risico management, en data governance;
– principes voor organisatieontwikkeling gericht op succesvol alliantie management.

Bekijk hieronder het proefschrift:

Geef de eerste reactie