Internationale samenwerking

Succesvolle promotie versterkt Nederland als logistieke wereldspeler

Nederland blijft onverkort bijzonder aantrekkelijk voor buitenlandse ondernemingen en organisaties als vestigingslocatie. Ons vestigingsklimaat geldt al jaren als buitengewoon gunstig. Zowel op het gebied van regelgeving inzake douanebepalingen als belastingen, energie, arbeid en algemene voorzieningen. Als men die factoren vergelijkt met andere ontwikkelde Europese landen, dan steekt Nederland er ver bovenuit.

Nieuwe internationale logistieke propositie
Wat maakt Nederland dan zo’n aantrekkelijke plek om zich te vestigen? Een losse greep: centrale ligging in Europa, nabijheid van de Europese markt, Nederland als handelsnatie, uitmuntende bereikbaarheid en infrastructuur, geavanceerde communicatienetwerken, aanwezigheid van talent. En bovenal: de nummer 1 positie als logistieke hub. De specifieke kennis op het gebied van logistieke innovaties maakt ons een wereldspeler van het hoogste niveau. En dat wordt unaniem gewaardeerd als gevolg van de inzet van het inmiddels bekende promotieplatform Holland Logistics Library. De Library is de nationale informatiebank die onze boodschap wereldwijd uitdraagt met sectorspecifieke proposities. Met de inzet van de film Holland Knows The Way en de nieuwe internationale logistieke propositie wordt Nederland goed op de kaart gezet in het buitenland. De overtuigingskracht van de Library richting buitenlandse belangstelling en de uitgebreide informatievoorziening spelen gelijktijdig een doorslaggevende rol in het bevestigen van Nederland als vestigingsland in de Europese markt.

Kansen voor Nederlandse logistieke organisaties 
In het vierde jaar zien we het enthousiasme voor de Library nog steeds groeien. Met doorlopend meer bezoekers en meer geregistreerde gebruikers die dagelijks profiteren van de schatkamer vol gespecialiseerde informatie. Wie in de logistieke sector actief is, kan bovendien kosteloos zijn eigen bijdrage leveren. De Library deelt graag elke waardevolle input met de internationale logistieke community. Want het platform fungeert niet alleen als instrument om Logistiek Nederland te promoten, het wordt tevens met grote frequentie door geïnteresseerden en belanghebbenden vanuit het buitenland geraadpleegd als waardevol informatiekanaal. En dat was te verwachten, want Holland Knows The Way.

De Holland Logistics Library is een breed gedragen initiatief van het Platform Buitenland Promotie Logistiek, ondersteund door de Topsector Logistiek en gefinancierd door de Rijksoverheid. De Holland Logistics Library is overzichtelijk, gebruikersvriendelijk en actueel. Vrij toegankelijk voor iedereen die Nederland in het buitenland promoot, ook voor sectoren die voor hun succes mede afhankelijk zijn van goede logistiek.

Bron: Holland Logistics Library

Geef de eerste reactie