Cross Chain Collaboration Center (4C)

Succesvolle samenwerking in bouwlogistiek

De afgelopen twee jaar is door een groot consortium in de bouwsector gewerkt aan samenwerking in de keten. De bouwsector is een belangrijke sector als je kijkt naar bijvoorbeeld aantal vervoersbewegingen; één op de drie vrachtwagenbewegingen is bouw-gerelateerd. Bij bouwprojecten is sprake van een groot aantal leveranciers en vaak een complexe planning. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om bouwprojecten in dichtbevolkte gebieden efficiënt, op een kleine ruimte, plaats te laten vinden. Dit vergt afstemming in de keten en creativiteit op de bouwplaats. In het project 4C in Bouwlogistiek, dat vanuit de actielijn Cross Chain Control Center (4C) van de topsector logistiek is ondersteund door TKI Dinalog, is gewerkt aan concepten om een effectieve bouwlogistiek te realiseren.

Twee proeftuinen in Utrecht en Amsterdam

Centraal in het project staan twee proeftuinen waar concepten voor samenwerking en innovatie in de bouwlogistiek konden worden getest. Dat zijn De Trip in Utrecht en Hotel Amstelkwartier in Amsterdam. Binnen de proeftuinen is samen met ketenpartijen toegewerkt naar een Cross Chain Control Center (4C) methodiek om gecombineerde planningen, bundeling, coördinatie en afstemming in de keten te realiseren. Er is een stappenplan gevolgd om vanuit het project te bekijken welke logistieke oplossingen konden worden geïmplementeerd. Na keuzes van haalbare en effectieve oplossingen is vervolgens afgesproken op welke wijze de effecten worden gemonitord op basis van meetbare KPI’s.

In beide projecten is ervoor gekozen om met een bouwlogistieke hub te werken. Leveringen aan de bouwplaats worden daar geconsolideerd en op het juiste moment uitgeleverd aan de bouwplaats. Het was hiervoor nodig om een integratie tot stand te brengen tussen de bouwplanning en de TMS van logistiek dienstverleners. Meer dan 30 studenten van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Rotterdam hebben met de projectteams op de bouwplaats onderzoek gedaan naar de implementatie van de concepten een de monitoring van effecten.

Concrete resultaten

  • Er is tijdens het project een omvangrijke en gedetailleerde referentiebibliotheek aangelegd met informatie over verschillende bouwlogistieke oplossingen.
  • In beide proeftuinen is ketenregie geïntroduceerd in combinatie met de bouwlogistieke hub. De consolidatie van leveringen vindt plaats en er is een koppeling gemaakt tussen de bouwplanning en de logistiek.
  • In de proeftuin de Trip is integratie tot stand gekomen tussen de bouwplanning door KYP, ILIPs en TALIS, het Transport Management Systeem (TMS) van Ed Lafeber.
  • Alle goederen worden op 4,3 kilometer van de bouwplaats in een hub afgeleverd en opgeslagen. Vanaf hier worden dagelijks de op dat moment benodigde bouwmaterialen naar de bouwplaats vervoerd.
  • Ook het bouwpersoneel wordt vanaf de hub in pendelbusjes naar de bouwplaats gebracht.
  • In theorie is berekend dat dit project 54% minder vrachten, 23% minder CO2-uitstoot en 45% meer productiviteit zou opleveren. De eerste analyses van de gemeten praktijkdata laten zien dat het gerealiseerde voordeel daar zelfs overheen gaat.
  • Een bijzonder resultaat is dat de oplevering van de Trip 2,5 maand eerder plaatsvindt dan verwacht.

Op 28 juni zijn de resultaten van het project 4C in Bouwlogistiek in een bijeenkomst gedeeld.

Geef de eerste reactie