Succesvolle samenwerking voor de lange termijn

Wanneer een samenwerking loopt, zijn kunnen er talloze voorvallen zijn die zorgen voor een verandering in de verhoudingen tussen de partners. Er kunnen incidenten zijn waardoor de vertrouwensband verslechterd, er wordt onvoldoende energie gestoken in de samenwerking of de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Vraag is nu: Wat zijn de ingrediënten om de samenwerkingsrelatie voor de lange termijn goed te houden? En hoe kun je die bespreekbaar maken met jouw partners?

In de sessie die DINALOG met de sector heeft georganiseerd, is een kaartspel ontwikkeld waarin de risico’s bij lopende samenwerkingstrajecten worden geïllustreerd. Met behulp van dit kaartspel kunt u verschillende onderwerpen en thema’s bespreken en bediscussiëren, waardoor u risico’s tijdig herkent en kunt ondervangen. U kunt dit kaartspel gebruiken voor zowel een discussie binnen uw eigen organisatie, maar ook voor de discussie met uw samenwerkingspartners.

Tijdens het kaartspel bespreekt u in een groep of u voor of tegen een bepaalde stelling op de kaarten bent. U kunt ook de kaarten plaatsen op volgorde van prioriteit. Met dit spel bediscussieert u bijvoorbeeld de mogelijkheden van een exit, van nieuwe toetreders, of van mogelijke investeringen en nieuwe markten. Allemaal facetten die er voor kunnen zorgen dat uw initiatief nog jaren mee gaat.

Bijdrage best practice binnen fase:
In de operationele fase van een samenwerkingstraject zijn er vele factoren die alsnog tot beëindiging van de samenwerking kunnen leiden. Door middel van dit kaartspel maakt u voor uzelf en uw partners inzichtelijk welke risico’s er voor beëindiging van de samenwerking zijn en hoe u deze kunt ondervangen.

Kaartspel – Samenwerking voor de lange termijn

Download hier het kaartspel.

Terug naar stap 14 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie