Cross Chain Collaboration Center (4C)

Succesvolle horizontale samenwerking Nestlé en PepsiCo

Nestlé en PepsiCo hebben in een project met TRI-VIZOR en BABM met de bundeling van uitgaande distributie, magazijnbeheer en co-packing mooie resultaten behaald. De horizontale samenwerking is gestart voor de logistiek rondom Fresh & Chilled producten naar retailers in België en Luxemburg. Aanzienlijke kostenbesparingen en CO2-reducties zijn inmiddels gegenereerd. Ook ervaart de klant een hoger serviceniveau.

Toekomst voor horizontale samenwerking

Fabrikanten van gekoelde en versproducten staan bekend om hun lage beladingsgraad in de laatste kilometers van hun vrachten richting hun klanten: retail distributie centra. Concurrenten hebben te maken met dezelfde inefficiency en horizontale samenwerking in de logistieke keten lijkt daarom een interessante manier om kosten te verlagen en het milieu te sparen. Toch blijkt het in de praktijk een behoorlijke uitdaging te zijn om een samenwerking tussen concurrenten tot stand te brengen. Vele voorgaande pogingen van verschillende bedrijven zijn gesneuveld, voornamelijk door angst voor concurrentiegevoelige informatie-uitwisseling en mededingingsproblemen. Dit project van TRI-VIZOR, mede opgezet onder toezicht van het door de EU gefinancierde CO3-programma, toont aan dat het met behulp van het juiste juridisch framework wel mogelijk is om ook op lange termijn deze horizontale samenwerkingen succesvol in de markt te zetten.

Het project

BABM, de Belgisch-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten vroeg in het begin van 2010 op initiatief van enkele van haar leden aan TRI-VIZOR om de logistieke samenwerking te begeleiden en op te treden als ‘juridische firewall’. STEF, specialist in gekoelde logistiek, is vervolgens door Nestlé en PepsiCo geselecteerd als gezamenlijke logistieke service provider. Vanuit het gekoelde magazijn in Saintes (Brussel) wordt op dit moment 21.000 ton aan goederen aan klanten geleverd. 90% van de bezorgde volume is op dit moment al gecombineerde vracht. De beladingsgraad is hierdoor flink toegenomen.

Concurrentiegevoelig

Gedetailleerde kosten en klantinformatie mogen natuurlijk niet gedeeld worden in dit project. Deze informatie is strikt geheim en concurrentiegevoelig, daarom is de rol van een Trustee belangrijk. Daarnaast moest de efficiency winst van het project eerlijk verdeeld worden via een model voor winstverdeling. De juridische afdelingen van PepsiCo en Nestlé zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit project. Gevoelige informatie werd daarom alleen maar gedeeld met BABM en TRI-VIZOR in hun rollen van Trustee.

De toekomst

De volgende stap binnen dit project is om deze horizontale samenwerking te laten uitgroeien tot een open cluster voor Fresh & Chilled logistiek en distributie. In de praktijk is het al meermaals gebleken dat het met de juiste mix van verladers en steun van neutrale trustees, mogelijk is om door middel van horizontale coalities wel 10-15% te besparen op transportkosten. De verdere verwachtingen voor dit cluster zijn dan ook hoog gespannen.

Over CO3

CO3 is een grootschalig Europees FP7 innovatieprogramma waar onder andere Dinalog partner van is. De missie van CO3 is om een structurele doorbraak mogelijk te maken in duurzaamheid en efficiency van de Europese logistiek door horizontale samenwerking in de logistieke keten tussen verladers.

Geef de eerste reactie