Douane en trade compliance

Supply chain bij e-Commerce moet duidelijk in kaart worden gebracht

E-Commerce zit in de lift. Door de opkomst van e-markplatforms als Amazon en Alibaba groeit het aantal losse pakketten, verzonden binnen en buiten Europa, jaarlijks met 15%. Een uitdaging van formaat voor de Nederlandse douane én het bedrijfsleven. Sdu stelde vijf vragen aan hoogleraar Trade Facilitation & Logistics Albert Veenstra over de knelpunten en de toekomst van e-Commerce en de gevolgen van een ‘harde’ Brexit.

1. Wat is uw expertise en hoe houdt u zich bezig met e-Commerce?
‘Als hoogleraar Trade Facilitation & Logistics ligt mijn expertise bij innovaties in wereldwijd vrachttransport met een extra focus op compliance en controle in logistieke ketens en supply chains. Mijn onderzoek richt zich op de mate waarin logistiek een belemmering vormt voor internationale handel. Zo onderzoek ik op dit moment verschillende supply chains bij bedrijven en kijk ik bijvoorbeeld naar hoe deze bedrijven omgaan met trade management en hoe zij handel afstemmen tussen hun verschillende afdelingen. E-Commerce vormt hierin een interessante ontwikkeling en roept urgente vragen op als: ‘Hoe effectief is nu het toezicht op e-Commerce stromen binnen die bedrijven die maar gedeeltelijk zicht hebben op de stromen die ze afhandelen?’

2. Wat zijn volgens u de belangrijkste twee knelpunten bij e-Commerce?
‘Als ik kijk naar mijn eigen vakgebied zie ik dat bedrijven al volop aan de slag zijn met het stroomlijnen van e-Commerceprocessen. Op IT-gebied zijn bedrijven vaak al slim bezig. Een douaneagent verwerkt bijvoorbeeld zo’n 50 douaneaangiftes per dag, terwijl veel bedrijven in de e-commerce hun hand er niet voor omdraaien om 1.000 aangiftes per dag te verwerken. Maar veel bedrijven zijn wel zoekende naar hoe goed je moet kijken naar alle data bij die aangiftes. Hoe secuur moet je zijn om een aangifte snel en toch effectief te verwerken?’

Daarnaast geeft Veenstra aan dat de onduidelijke regelgeving omtrent e-Commerce ook veel onduidelijkheid geeft in het bedrijfsleven. Hij ziet dat bedrijven vaak pragmatisch omgaan met onduidelijke regelgeving en dit levert niet altijd de meest zuivere handelsconstructies op. Veenstra: ‘Ik zie bijvoorbeeld dat er partijen zijn in China die continu op zoek zijn naar de goedkoopste en makkelijkste manier om goederen de EU binnen te krijgen. En dan ook het liefst met zo min mogelijk toezicht. Veel bedrijven nemen als dienstverlener afscheid van zulke partijen, maar er zijn ook bedrijven die hierin meegaan.’

3. Wat moet er volgens u gebeuren om deze knelpunten op te lossen?
‘Ik denk dat een eerste stap voor een oplossing ligt in het in kaart brengen van de ketens. Welke rol heeft welke partij nu in de keten? Er zijn zoveel schakels dat dit heel lastig is om inzichtelijk te krijgen. Zo heb je in China veel exporting forwarders. Zij transporteren goederen het land uit, maar zijn niet de eigenaar van de goederen. Als de mapping duidelijk is, kan dit bedrijven helpen om de goede vragen te stellen aan hun klanten waardoor je beschikt over veel betrouwbare data bij douaneaangiftes. Dit hoort ook bij de dialoog die bedrijven met partijen moeten aangaan over de kwaliteit van hun data. Hiermee heb je als bedrijf ook een veel beter verhaal richting de douane.’
4. Heeft de Brexit of de handelsoorlog met de VS meer invloed op e-Commerce? Zijn de gevolgen te vergelijken?

‘Vooral de Brexit heeft grote gevolgen voor e-Commerce. Er gaat nu veel e-Commerce via Engeland. De vraag is dan of deze e-Commerce na de Brexit via Nederland zal gaan. Ik zie dit wel gebeuren. Dit is een enorme kans, maar ook een bedreiging voor het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de enorme piek in werkbelasting bij douaneaangiftes.’

5. Binnenkort is weer het jaarlijkse Nationaal Douanecongres. Waar kijkt u naar uit?
‘Ik kijk vooral uit naar de discussies met collega’s en de professionals. Zo had ik vorig jaar tijdens het Nationaal Douanecongres een interessante discussie met douane-expediteurs over de toekomst van hun beroep. Het niveau van de Nederlandse douane-expediteur is sowieso al heel hoog, maar er zijn wel allerlei nieuwe ontwikkelingen zoals de Brexit en e-Commerce die dit beroep dwingt zich aan te passen. De vraag is dan ook: Kunnen zij nog mee en hoe dan? En hoe worden zij vanuit de sector ondersteund met bijvoorbeeld cursussen en bijscholing? Hier bleek nog veel ruimte voor verbetering. Voor iemand uit de academische wereld zoals ik is dit interessant, want ik ben zelf op zo’n congres ook bezig met bedenken van nieuwe concepten en onderzoeksvragen aan de hand van dergelijke discussies.’

Nationaal Douanecongres 2018
Tijdens de 13e editie van het Nationaal Douanecongres staan Brexit, e-commerce en allerlei ontwikkelingen op douanegebied centraal. Op 11 oktober 2018 vindt het congres plaats in het WTC Rotterdam.

Meer weten over het Nationaal Douanecongres? Neem dan een kijkje op: http://www.douanecongres.nl/.

Bron: Sdu.nl

Geef de eerste reactie