Supply Chain Finance

Supply Chain Finance presentatie voor FENEX leden

Supply Chain Finance presentatie voor Fenex leden

Op 24 juni hebben Joost van den Hondel (Windesheim) en Martijn Siebrand (TKI Dinalog) een interactieve sessie gehouden over de concepten van Suppy Chain Finance en de mogelijke toepassingen voor logistiek dienstverleners tijdens de Fenex radenbijeenkomst. In het eerste deel is Betaalme.nu toegelicht. Martijn heeft de leden daarna meegenomen in de mogelijkheden die logistiek dienstverleners hebben om aanvullende dienstverlening aan te bieden met SCF. Dit leverde een aantal interessante discussies op en tevens een nieuw consortium lid voor nader onderzoek op dit thema. We zien duidelijk dat de logistiek dienstverleners SCF als een innovatief thema zien en de kansen aan het onderzoeken zijn. Het mooie is dat we dit onder hoede van de topsector kunnen bundelen en gebruik kunnen maken van de eerder gedane onderzoeken.

 

Supply Chain Finance oplossingen voor het MKB

Steeds meer MKB’ers in Nederland kennen financieringsproblemen. Afnemers rekken steeds vaker betalingstermijnen op, met name naar hun MKB-leveranciers. Tegelijkertijd is het voor deze MKB-leveranciers steeds lastiger om een banklening te krijgen. Alternatieve financieringsvormen zijn daarom gewenst. Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft in 2014 ketenfinanciering (of: Supply Chain Finance) als belangrijke alternatieve financieringsvorm benoemd voor MKB. Windesheim is via het project Betaalme.nu een plan aan het voorbereiden om deze financieringsvorm geschikt te maken voor MKB. Projectleider Joost van den Hondel heeft uitgelegd aan welke oplossing er gewerkt wordt en op welke termijn.

Logistiek dienstverleners: onderscheid jezelf met supply chain finance

Wie heeft er nu betere data dan logistiek dienstverleners? Logistiek dienstverleners verkeren in een uitstekende positie in de keten om financiële diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van goederen én financiële informatiestromen kunnen logistiek dienstverleners de financier van de keten worden. Daar liggen de kansen voor logistieke dienstverleners om de concurrentiepositie te verbeteren en meer toegevoegde waarde te leveren!

Momenteel zetten we een internationaal onderzoek op om alle mogelijke vormen van SCF die logistiek dienstverleners kunnen aanbieden of afnemen in kaart te brengen. Dit is een onderzoek dat we doen met vijf internationale universiteiten en logistiek dienstverleners. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan dit project, neemt u dan contact op met Martijn Siebrand van TKI Dinalog.

>Download de presentatie

Geef de eerste reactie