Human Capital

Susan Niessen promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

The Legal Position of Terminal Operators in Hinterland Networks, zo luidt de titel van het boek van Susan Niessen.

De juridische positie van de terminal operator verandert door de integratie van het goederenvervoer tussen de zeehaven en het achterland in zijn service profiel. De terminal operator vervult een breed scala aan verplichtingen, waaronder laden en lossen, stacking, opslaan, meten, wegen en vervoeren van goederen binnen en buiten het terrein van de terminal. Deze verplichtingen vallen in verschillende categorieën van contracten waarvoor de wet specifieke regels bevat, namelijk een vervoerovereenkomst, een bewaarnemingsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht. Sommige van deze verplichtingen kunnen onderworpen zijn aan dwingendrechtelijke bepalingen die hun grondslag vinden in toepasselijke nationale wetgeving of internationale verdragen.

Het boek onderzoekt hoe de toepasselijke regels op de gemengde overeenkomsten van de terminal operator kunnen worden bepaald. Dit dient een praktisch doel, aangezien een van de belangrijkste verschillen tussen de toepasselijke wettelijke regelingen bestaat in de verplichtingen van de terminal operator tegenover derden, zoals eigenaars van ladingen of scheepseigenaren die geen contractuele band hebben met de terminal operator.

Wetenschappelijk directeur Prof. dr. Albert Veenstra is één van de leden van de promotiecommissie.

Susan Niessen promoveert op 21 december 2017 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geef de eerste reactie