Human Capital

Synchromodaliteit in het bedrijfsleven

Synchromodaliteit is het vervoeren van goederen – zonder te wisselen van laadeenheid – waarbij real time wijzigingen aangebracht kunnen worden in het flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk. Hierbij heeft de logistiek dienstverlener de regie in handen om voor alle partijen optimaal geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden. Om inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van synchromodaliteit heeft KennisDC Logistiek een literatuuronderzoek en een infographic samengesteld om het bedrijfsleven op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met synchromodaliteit.

Workshop Synchromodaal transport 11-3-2015

De Provincie Limburg wil, in het kader van haar logistiek beleid, synchromodaal transport bij Limburgse bedrijven stimuleren. Buck Consultants International, Fontys Hogescholen en KennisDC Logistiek Limburg zijn gevraagd om de inzet van en interesse in synchromodaal transport, bij zowel verladers als logistiek dienstverleners via een quick scan in kaart te brengen. Daarop aansluitend is op 11 maart een workshop ‘Kansen voor synchromodaal transport in Limburg’ georganiseerd voor partijen in (Midden- en Zuid) Limburg om te brainstormen over de toekomst van synchromodaliteit.

Om dit extra kracht bij te zetten, hebben er vooraf interviews plaatsgevonden bij verladers en logistiek dienstverleners die een belangrijke rol hebben in logistiek Limburg. De workshop bevestigde dat in Limburg alle infrastructurele faciliteiten aanwezig zijn voor het aanbieden van synchromodaal transport.

Synchromodaal in het onderwijs

Om deze term van transport ook onder de aandacht te brengen in het onderwijs zijn er praktijkcases uitgewerkt en zo is nieuwe lesstof gecreëerd. In deze cases ligt de nadruk op de modal shift.

Daarnaast is een Ketensimulatie ontwikkeld voor intermodale en synchromodale trajecten op basis van het programma LIMO (Logistics Impact Model) in samenwerking met de Software Factory van Fontys Informatica. Het LIMO model is ontwikkeld door studenten van Fontys Informatica te Venlo in samenwerking met TNO. Het is tevens vrij beschikbaar op de website. De simulaties zijn bedoeld om studenten te laten zien wat de gevolgen van gebeurtenissen op verschillende modaliteiten zijn voor de rest van de keten. Dit zal waarschijnlijk door vierdejaars studenten gebruikt worden.

Voor meer informatie neem contact op met Michiel Kuijer, tel: 08850 70690

Geef de eerste reactie