Synthese uitdaging Vaccinatielogistiek aangeboden

Op maandag 12 april 2021 hebben Boegbeeld Aad Veenman en wetenschappelijk directeur Albert Veenstra de synthese van de Uitdaging Vaccinatielogistiek aangeboden aan de heer Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het Ministerie van VWS.

De topsectoren Logistiek, LSH, ICT en Creatieve Industrie hebben in het najaar 2020 het initiatief genomen voor een uitdaging aan de kenniswereld voor de logistiek van het vaccineren. In februari zijn de winnaars van de uitdaging bekend gemaakt. Het team onder leiding van Lector Logistiek Dennis Moeke van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Rob van der Mei van de VU en het CWI behaalde de eerste plaats met een model voor de distributie van vaccins en een ontwerp van een simulatieomgeving voor het doorrekenen van alternatieve vaccinatiescenario’s.

Door de Topsector Logistiek is ook een synthesedocument opgesteld met de belangrijkste inzichten uit alle indieningen. Dit document is op 12 april jl aangeboden door boegbeeld Aad Veenman en wetenschappelijk directeur Albert Veenstra van de Topsector Logistiek aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van VWS, de heer Erik Gerritsen.

Deze crisis stelt ons voor een grote opgave, en logistiek is daarin een belangrijk ingrediënt. Het is heel mooi dat de Topsector met hun expertise oplossingen aandraagt. Hopelijk kunnen we in de verbetering van het hele zorgsysteem ook een systeemsprong gaan maken met behulp van, onder andere, de logistieke kennis in Nederland.” – Erik Gerritsen

Met deze uitdaging, en de diverse inzendingen, hebben de topsectoren laten zien dat zij bij maatschappelijke vraagstukken snel oplossingen kunnen ontwikkelen.

Met deze, en andere, initiatieven willen we ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. We zullen ook op het raakvlak tussen zorg en logistiek in de komende jaren nog veel stappen kunnen zetten.” – Aad Veenman


Met de klok mee: Albert Veenstra, Aad Veenman, Erik Gerritsen, Dennis Moeke 

Geef de eerste reactie