Datagedreven Logistiek

Terugblik symposium “AI for Operations Management”

Vrijdag 12 mei 2023 vormde het historische Spoorwegmuseum in Utrecht het ideale decor voor een actueel symposium over “AI for Operations Management”. Het evenement, gezamenlijk georganiseerd door TKI Dinalog en de Beta Research School, bracht academische inzichten en branche-expertise samen, waardoor er ruimte ontstond voor actief leren en interactie.

In drie plenaire lezingen en negen breakout-sessies presenteerden 19 sprekers, elk specialist in hun vakgebied, uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan het gebruik van Artificial Intelligence (AI) in het domein van Operations Management (OM). Ze bespraken AI algoritmen en modelleringstechnieken en lieten zien hoe deze technieken kunnen bijdrage aan het verhogen van efficiëntie, veerkracht en duurzaamheid van bedrijfsprocessen.

Niels Agatz was één de sprekers: Een leuk en inspirerend evenement. Mijn belangrijkste punten: (1) onderzoek naar AI in OM bloeit in Nederland – veel slimme jonge onderzoekers en veel projecten in nauwe samenwerking met de praktijk. (2) AI is vooral veelbelovend voor het doen van voorspellingen (bijvoorbeeld vraag, kosten/baten van bepaalde acties in complexe systemen) (3) Er is de komende jaren meer onderzoek nodig om alle potentiële voordelen te benutten.

Maar de belangrijkste focus van het symposium lag op praktische toepassingen van AI, en bood een kijkje in een toekomst waarin AI-gestuurde oplossingen een integraal onderdeel vormen van OM. De meeste breakout-sessies bestonden uit inspirerende duopresentaties vanuit bedrijven en kennisinstellingen, waarmee de nauwe samenwerking op dit gebied en de gezamenlijke inspanningen om deze technieken in de praktijk te implementeren werd getoond. Een kritische kanttekening hier is dat veel van de gepresenteerde projecten nog in de experimentele fase zit en de AI-technieken vaak nog enkel op kleinschalige, relatief eenvoudige problemen zijn toegepast. Verschillende presentaties toonden ook de uitdagingen van het implementeren van AI in ons domein, zowel vanuit een technisch perspectief (bijvoorbeeld modellerings- en computationele uitdagingen) als vanuit een menselijk perspectief (bijvoorbeeld acceptatie, uitlegbaarheid en ethische aspecten). Ook onderzochten verschillende sprekers hoe AI zou kunnen samenwerken met mensen om hun capaciteiten alsmede de collectieve intelligentie te vergroten.

Naast de presentaties vond er een levendige postersessie plaats waar tien wetenschappers hun werk presenteerden. Deze sessie was bijzonder interactief, waardoor deelnemers diepgaande discussies konden aangaan en nieuwe perspectieven konden delen. De posters bestreken een breed scala aan onderwerpen, waardoor het discours rondom AI in OM verder werd verrijkt.

In het symposium werd duidelijk dat AI booming is en inmiddels bij een breed publiek bekend is, echter, enkel voor zeer specifieke toepassingen zoals generatieve AI (bv. ChatGPT). De inzet van AI in het OM-domein, bijvoorbeeld ter ondersteuning van logistieke besluitvorming en aansturing van productieprocessen, staat nog in de kinderschoenen. Hoewel sommige van de gepresenteerde projecten duidelijk veelbelovende resultaten lieten zien over het gebruik van AI voor real-life OM-problemen, toonden andere aan dat de huidige AI-technieken niet altijd beter presteren dan de meer traditionele optimalisatiemethoden. Daarom is meer onderzoek en een nog nauwere samenwerking tussen de industrie en de academische wereld noodzakelijk. Bovendien zou het de gemeenschap ten goede komen als er meer gedeelde succesverhalen zijn, die laten zien hoe AI is gebruikt om bedrijfsprocessen in het OM-domein te verbeteren.

Terugblikkend op het evenement gaf Maarten Hendriks van ASML en Tilburg University het volgende aan: “Dit symposium was een geweldige ervaring: een heel mooi programma en setting waar mensen van verschillende industrieën en universiteiten samenkwamen om te praten over één gezamenlijk onderwerp: AI in OM. Zeer inspirerende lezingen en posterpresentaties die stuk voor stuk de (potentiële) zakelijke waarde van Artificial Intelligence laten zien.

Concluderend, het symposium “AI for Operations Management” bracht Nederlandse wetenschappers en praktijkmensen samen die aan de voorhoede van AI werken, om het begrip en het benutten van het potentieel van AI in OM te vergroten. Het symposium bood een platform voor verhelderende discussies, het delen van innovatieve ideeën, het onderstrepen van het potentieel van AI bij het transformeren van het OM-domein en het kritisch reflecteren hierop. De gedeelde inzichten en kennis hebben een basis gelegd voor toekomstige verkenning en innovatie in dit enerverende veld.

Terwijl we steeds dieper ingaan op het potentieel van AI voor Operations Management, moedigen we u aan om betrokken te blijven. Neem deel aan toekomstige evenementen en forums om deze discussie voort te zetten en overweeg hoe u kunt bijdragen aan of profiteren van dit snel ontwikkelende veld. Samen kunnen we de toekomst van Operations Management vormgeven.

Klik hier voor de presentaties:
Niels Agatz
Martijn Mes 
Kasper Hendriks en Luca Begnardi
Ger Koole
Eirini Spiliotopoulou 
Christina Imdahl 

Geef de eerste reactie