Terugblik op online kennisevent van GPA-SPA naar DMS

In het kort:
“De overgang naar het nieuwe Douane Management Systeem (DMS) heeft voor GPA/SPA-vergunninghouders grote impact”, dit werd tijdens het laatste webinar van de Douane nogmaals benadrukt. Maar hoe pakt u als aangever de transitie van GPA / SPA naar het nieuwe DMS nu aan? Wat zijn de gevolgen en consequenties van uw scenariokeuze? En wat is de impact van deze douanewijziging op IT, Logistiek en Finance.

Deze vragen stonden centraal tijdens het online kennisevent die wij onlangs in samenwerking met Trade Facilitation, de Douane en de Rotterdam School of Management hebben georganiseerd. Hieronder een korte terugblik op deze twee inspirerende bijeenkomsten speciaal voor GPA/SPA-vergunninghouders.

1) Rondetafelgesprek met diverse experts

Op woensdag 12 mei 2021 gingen Leo Alewijnse, John Schutten en Noël Egberts, onder leiding van professor en wetenschappelijk directeur TKI Dinalog Albert Veenstra met elkaar in gesprek over de transitie van GPA-SPA naar DMS. Een interessante discussie waarbij tevens het veelbelovende scenario C+ werd geïntroduceerd. Daarnaast ging dit panel van experts met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Stand van zaken van het nieuw DMS-project en de transitie van GPA-SPA naar DMS;
  • Hoe u de reeds beschikbare informatie van de Douane moet interpreteren;
  • Wat constateren de experts op basis van de scenariokeuzes;
  • Welke acties zou u als GPA-SPA-vergunninghouder nu al moeten initiëren.

Via de link kunt u het rondetafelgesprek terugkijken.

2) Verdiepingssessies per scenariokeuze

Tijdens de verdiepingssessies op woensdag 19 mei 2021 kregen GPA/SPA-vergunninghouders aanvullende informatie afgestemd op hun scenariokeuze. Zo werd er tijdens de verdiepingssessie door de specialisten van Stratech en Trade Facilitation stilgestaan bij:

  • De impact van uw scenariokeuze per afdeling;
  • Het effect en de gevolgen van uw scenariokeuze voor het bedrijf;
  • Praktische handvatten voor de transitie van GPA-SPA naar DMS;
  • Wat u als aangever kunt tegenkomen na de overgang;

Via deze link kunt u de verdiepingssessie over scenario A terugkijken.
Via deze link kunt u de verdiepingssessie over scenario B / C terugkijken.

Geef de eerste reactie