Supply Chain Management

The Supply Chain Disruption Management Manual

De Corona-pandemie heeft een grote impact op toeleveringsketens wereldwijd. Deze pandemie legt de onderlinge afhankelijkheden bloot in mondiale toeleveringsketens waarvan de Nederlandse economie afhankelijk is en waaraan de Nederlandse industrie deelneemt. Deze wederzijdse afhankelijkheden hebben er uiteindelijk toe geleid dat Nederlandse bedrijven vastlopen doordat leveranciers onderdelen niet leveren of het grootste deel van hun omzet mislopen doordat de marktvraag drastisch afneemt of doordat hun medewerkers niet mogen werken.

Het opstarten van supply chains levert weer andere uitdagingen in verschillende sectoren. De huidige wetenschappelijke literatuur biedt niet de kennis en instrumenten om de problemen aan te pakken die op korte termijn moeten worden aangepakt. Dit rapport geeft de resultaten van het DASCOVIMI -project met kwalitatieve inzichten en de analyse van gegevens op basis van een uitgebreide survey en gedetailleerde case studies. De resultaten ondersteunen zowel besluitvormers in de industrie die de door ons ontwikkelde handleiding voor het beheer van disruptie in de toeleveringsketen kunnen gebruiken, als wetenschappers die kunnen voortbouwen op de voorgestelde onderzoeksagenda. Dit verkennend onderzoek is een eerste stap in het analyseren en begrijpen van verstoringen in supply chains en hoe we hier effectiever mee kunnen omgaan.

Dit rapport werd gepresenteerd op het seminar ‘Voorkomen is beter dan genezen in de Supply Chain’ op 22 januari jl. en is onderdeel van een reeks van drie onderzoeksrapporten in een bijdrage van TKI Dinalog ten behoeve van robuustheid van ketens in de toekomst.

Geef de eerste reactie