Tien projecten ontvangen financiering voor de ontwikkeling van een Duurzaam Living Lab

Call voor fase 2 van Duurzame Living Labs gaat deze zomer open. 

Tien consortia gaan aan de slag om hun consortium voor een living lab verder uit te bouwen en een eventuele aanvraag voor een Duurzaam Living Lab voor te bereiden voor de tweede fase. De living labs maken onderzoek mogelijk in praktijksituaties in een afgebakende omgeving zoals in steden, havens en logistieke knooppunten. Het beoogde onderzoek moet bijdragen aan inzichten voor de logistiek in samenhang met energie, en water en maritiem. De call voor de tweede fase verwacht NWO deze zomer te publiceren.

Experimenteren in de praktijk
Omdat er vanuit de wetenschap behoefte is om te experimenteren in een praktijkomgeving, waarbij nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan over logistiek, transport, bereikbaarheid en mobiliteit, hebben NWO en het TKI Dinalog besloten Living Labs te ontwikkelen. De living labs moeten inzichten opleveren voor de topsector Logistiek, aansluitend bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie. De ministeries van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken nauw samen in de topsector Logistiek. Karen de Ruijter, die zich bij I&W bezighoudt met mobiliteitsbeleid, onderstreept het belang van een living lab: “Het is mooi om met een instrument als living labs bestaande kennis verder te ontwikkelen voor mogelijke toepassingen. Op basis van real time informatie kennis verrijken, processen aanpassen en dan zien wat het ‘doet’ – dat is toch een geweldige manier om te kunnen en mogen werken aan een beter mobiliteitssysteem. Duurzaamheid is een belangrijk thema, ook in de logistieke sector. Ik hoop dat de labs inzichten en tools opleveren die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de sector en voor de bereikbaarheid van stedelijke gebieden.”

Tweede fase Duurzame Living Labs: Lighthouse projecten
Rond de zomer zal NWO de call voor de tweede fase van Duurzame Living Labs publiceren. Voor deze zogenoemde Lighthouse projecten kunnen consortia financiering aanvragen om plannen voor living labs verder te ontwikkelen en onderzoek in deze living labs op te zetten en uit te voeren met een stevig interdisciplinair samengesteld consortium. Er is ruim 12 miljoen euro beschikbaar voor deze projecten, bijeengebracht door het ministerie van I&W, NWO en het Regieorgaan SIA. Karen de Ruijter van I&W: “Ik hoop in fase 2 verder uitgewerkte voorstellen te zien, waarin alle relevante partners samen een ambitieus lab neerzetten met als streven daadwerkelijk tot oplossingen te komen voor logistieke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Voortbouwend op de kennis die we de afgelopen jaren samen hebben ontwikkeld!”

Alle consortia die voldoen aan de criteria kunnen indienen, ook als zij geen ontwikkelsubsidie uit de eerste fase hebben ontvangen. De deadline voor de Lighthouse projecten is waarschijnlijk januari 2019.

Ethische en maatschappelijk aspecten
Bijzonder aan deze Duurzame Living Labs is de integratie van de zogenoemde MVI-benadering.
NWO heeft de MVI-benadering ontwikkeld om verantwoorde innovaties tot stand te brengen die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Ethische en maatschappelijke aspecten worden van meet af aan betrokken in het ontwerpproces van een (technologische) innovatie. Zo ontstaan maatschappelijk verantwoorde innovaties. Het gaat om onderzoek naar zowel de ethische als de maatschappelijke aspecten. Bij de laatste gaat het onder meer om gedragspsychologische, economische, juridische en bestuursmatige aspecten.

Toegekende projecten
“De eerste ronde heeft een mooie, diverse set aan projecten opgeleverd”, aldus De Ruijter, “bouwlogistiek, circulaire hub, verkeersmanagement, smart shipping, stadsvraagstukken, en ook de bijdrage van de logistieke sector aan de zorgsector – het beslaat de breedte van de (kansen voor de) sector.”

De volgende tien consortia hebben een ontwikkelsubsidie van maximaal 30.000 euro voor een Duurzaam Living Lab ontvangen. Hier is een uitgebreid overzicht van de toegekende projecten te vinden.

Green Amsterdam Logistics Area lab (GALA-lab)
Hoofdaanvrager: Dr. D.A. van Damme (Hogeschool van Amsterdam)
Partners: Schiphol Area Development Company, Port of Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Tata Steel, TNO Den Haag, Centrum Wiskunde & Informatica, Stichting Science & Business Amsterdam Science Park en de Hogeschool van Amsterdam

Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMALab);
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. B. van Arem (Technische Universiteit Delft)
Partners: Technische Universiteit Delft, Universiteit Maastricht, Technische Universiteit Eindhoven, AMS Institute, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Platform31, Future Mobility Network, We-all-wheel, HighTechCentreDelft en Eco2City.

Sovereign in the Supply Chain
Hoofdaanvrager: Dr. ir. R.G. Hekkenberg (Technische Universiteit Delft)
Partners: Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, MARIN, TNO, Stichting Netherlands Maritime Technology, Maritiem Kennis Centrum, Innovation Quarter, SmartPort, STC Group/Hogeschool Rotterdam, Maritiem instituut Willem Barentsz, Defensie Materieel Organisatie, Havenbedrijf Rotterdam, Bosch Rexroth, Feadship, DEKC Maritime en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

BCLivingLab
Hoofdaanvrager: M.A. Steeman (Hogeschool Windesheim)
Partners: BlockLab, Technische Universiteit Delft, TNO, Hogeschool Utrecht, Evofenedex en STC.

Freight Traffic Management As A Service (FTMAAS)
Hoofdaanvrager: Prof. L.A. Tavasszy (Technische Universiteit Delft)
Partners: Technische Universiteit Eindhoven, TU Delft, Centrum voor Wiskunde en Informatica, VU Amsterdam/CWI, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Simacan, Peter Appel Transport, Technolution, iShare, TransFollow, CBS en Rainbow Management.

Living Lab Zero Emission PoRt Of Circulair Utrecht (ZERO-CU)
Hoofdaanvrager: Dr. ir. R. Vrijhoef (Hogeschool Utrecht)
Partners: Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, TNO, Marin, Industrievereniging Lage Weide, Port of Utrecht, Gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat, Volker Wessels, BMN Bouwmaterialen en Blue Line Logistics.

CILOLAB
Hoofdaanvrager: Dr. H.J. Quak (TNO);
Partners: Hogeschool Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Hogeschool van Amsterdam, Nelck BSc. (TLN), Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, BREYTNER en TNO.

Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)
Hoofdaanvrager: Drs. S.J.C.M. Weijers (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Partners: Hogeschool Arnhem Nijmegen, VU Amsterdam, HealthValley, RadboudUMC, CWZ, Gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland.

SHAREHOUSE: Waar onderwijs, technologie, bedrijfsleven en onderzoek samen delen, leren, innoveren en excelleren – voor een duurzame, productieve, state-of-the-art warehouse logistiek and beyond
Hoofdaanvrager: Dr. P. Preenen (TNO Leiden)
Partners: Windesheim, Erasmus Universiteit, Fontys Hogeschool, STC, Probotics/Optec Mechatronics B.V., Stichting Logistica, Taskforce Sociale Innovatie Logistiek, KennisDC Logistiek, Topsector Logistiek en Dexion.

Automated Transport And Logistics (ATAL)
Corridor, water en spoor modaliteit volgen de MIRT goederencorridors tot in het Ruhrgebied.
Hoofdaanvrager: R.W. Poulus MSc (TNO Den Haag);
Partners: TNO, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Meer informatie
Duurzame Living Labs is een samenwerking van de Topsectoren Logistiek, Energie, Water & Maritiem, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, TKI Dinalog en Regieorgaan SIA. NWO voert de call uit en beheert het programma. Meer informatie over Duurzame Living Labs is te vinden op de website van NWO.

Geef de eerste reactie