Cross Chain Collaboration Center (4C)

TKI Dinalog Take Off : prijsvraag voor jong talent met innovatieve ideeën voor economie en logistiek

LET OP! INDIENDATUM VERZET NAAR ZONDAGAVOND 3 APRIL 24.00 uur

Ben jij een student aan een HBO of een universiteit en heb je een geweldig idee voor een nieuw bedrijf of een innovatieve oplossing voor een probleem? Doe dan mee en zet je idee op papier!

De prijsvraag TKI Dinalog Take Off richt zich op het stimuleren van haalbaarheidsstudies voor plannen waarmee jong talent bij kan dragen aan de innovatie van economie en logistiek in Nederland. Het gaat daarbij om nieuwe, grensverleggende ideeën van studenten van hbo en universitaire instellingen voor innovatie in de circulaire economie of stadslogistiek.

TKI Dinalog Take Off is een initiatief van TKI Dinalog in samenwerking met NWO.

 1. Waar moet je plan over gaan?

Circulaire economie

Onze huidige lineaire manier van produceren put de natuurlijke grondstoffen uit en levert veel afval op. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een andere manier om hun bedrijfsprocessen te organiseren, de circulaire economie. In een circulaire economie streven bedrijven naar hergebruik van producten en grondstoffen bij voorkeur met gebruik van natuurlijke energiebronnen zoals wind en zon. Bedrijven zijn op zoek naar innovatieve ideeën voor duurzame businessmodellen.

Stadslogistiek

In drukke, dichtbevolkte steden is logistiek een onderwerp van gesprek. Waar gemeenten proberen om hun stad verkeersluw te maken om zo de leefbaarheid van te vergroten (denk aan verkeershinder, geluidsoverlast, co2 uitstoot), vraagt de consument steeds meer van logistieke dienstverlening. Innovatieve oplossingen zijn hiervoor meer dan welkom.

 1. Wat houdt de prijsvraag in?

TKI Dinalog Take Off is een prijsvraag die open staat voor inzendingen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

TKI Dinalog stelt € 5.000 en coaching door een expert op het terrein van de inzending beschikbaar voor de prijsvraag.

Je inzending voor de TKI Dinalog Take Off bestaat uit een plan voor een haalbaarheidsstudie voor commerciële toepassing van innovatieve kennis of de start van je nieuwe bedrijf waarmee innovatie in de circulaire economie of stadslogistiek gestimuleerd wordt.

Wie kan meedoen?

Studenten die in het studiejaar 2015-2016 staan ingeschreven bij een Nederlandse hbo of universiteit kunnen een voorstel indienen.

Wat is de prijs?

Het prijzengeld van € 5.000 dient gebruikt te worden voor de realisatie van je haalbaarheidsstudie en een strategische rapportage waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, de reële inschatting van de praktische en commerciële mogelijkheden van je initiatief of de start van je nieuwe bedrijf worden beschreven. Je besteed aandacht aan de belangrijkste vooronderstellingen van de case, gerichte feedback uit de markt (potentiële klanten, zakelijke partners en investeerders) en een itererende ontwikkel- en ontwerpaanpak.

In het najaar presenteer je je haalbaarheidsplan tijdens een nader aan te wijzen evenement.

 

 1. Beoordeling

Een commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. I.F.A. (Iris F.A.) Vis, beoordeelt de inzendingen en maakt een eerste selectie. Op 13 april tijdens de week van de logistiek in Amsterdam presenteer je je plan. De beste drie inzendingen ontvangen een uitnodiging voor een interview op 22 april tijdens het Congres van de Topsector Logistiek in de Amsterdam ArenA. De genomineerden houden tijdens het congres een pitch over hun plan. Vervolgens wordt de winnaar hier bekend gemaakt.

Waar letten we op?

 1. Kennisbasis en innovativiteit
 • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee
 • vernieuwende elementen;
 • Bijdrage/oplossing voor een vraagstuk in de circulaire economie en/of stadslogistiek
 1. Commercieel potentieel
 • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde;
 • markt- en commerciële perspectieven.
 1. Kwaliteit van de projectaanpak
 • praktische en economische aanpak;
 • activiteitenplan;
 • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit

 

Eisen

Bij de ontvankelijkheid van de prijsvraaginzendingen voor haalbaarheidsstudies wordt allereerst gekeken naar een aantal formele vereisten die worden gesteld aan de aanvraag:

Dit zijn:

 • de inzending is voor 4 april 2016 ingediend;
 • de inzending is correct en volledig opgesteld;
 • de inzending is volgens het opgegeven format;
 • de inzending is ingediend door één of meer masterstudenten die in het studiejaar 2015-2016 staan ingeschreven bij een Nederlandse hbo of universiteit − de aangevraagde kosten mogen niet hoger zijn dan € 5.000; de inzending betreft één van de genoemde thema’s: circulaire economie of stadslogistiek

 

 1. Hoe doe je mee?

Inzendingen kunnen tot 4 april ingestuurd worden aan TKI Dinalog via delange@dinalog.nl
Voor de inzending (Engels of Nederlands) dient het prijsvraagformulier gebruikt te worden.

Download prijsvraagformulier Geef de eerste reactie