TKI Toeslag call 2017 – 2de Call nu open!

Data-analytics, cybersecurity in logistics, gedragsverandering in het systeem van horizontale samenwerking en supply chain finance. Dat is een aantal onderwerpen uit de nieuwe TKI Toeslag call.

TKI Dinalog (een samenwerking tussen Dinalog, NWO en TNO) heeft een TKI-toeslag budget van maximaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe call for proposals. Deze call is voor aanvragen van TKI-toeslag voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en draagt bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020.
In de call is ruimte voor de financiering van samenwerkingsprojecten in specifieke onderwerpen binnen de roadmaps en actiethema’s. Deze zijn verder beschreven in het bijgevoegde document (TKI 2017 – 2de call for proposals).

Financiering
Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling. De voorkeur gaat uit naar een stevige betrekking van MKB. Per project is het volgende budget beschikbaar:

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar);
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000,= (maximale projectomvang € 800.000,= voor maximaal 2 jaar).

Ideeën?
De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.

Tijdsplanning

August 29, 2017 Open Call for proposals
October 31, 2017; 24.00 hours Deadline for submission of proposals
November 14, 2017 Review by the Program Commission – assessment and ranking proposals
November 28, 2017 Discussion by the Board and allocation
November 29 and 30, 2017 Notification of coordinator

 

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 31 oktober 2017 (24.00 uur). Indiening vindt plaats per email op tenders@dinalog.nl

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op.
info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

TKI Dinalog 2017 – 2de call for proposals – FINAL VERSION 31 juli 2017  (inhoudelijke beschrijving van onder meer de specifieke relevante gevraagde onderwerpen voor deze call)

TKI Dinalog – Guide for Project Plan and Program Tender – FINAL VERSION 31-7-2017 (handreiking voor het indienen van een projectplan)

TKI Dinalog 2017 – WORD templates – FINAL VERSION 31-7-2017 (WORD template voor het uitwerken van het inhoudelijke voorstel)

TKI-Dinalog – Excel_Template_for_Project_Budget_incl_interne_financiering – FINAL VERSION 31-7-2017  (TKI-Excel Template voor het uitwerken van de projectbegroting en -financiering).

 

Geef de eerste reactie