Cross Chain Collaboration Center (4C)

TKI Toeslag call nu open!

Onderhoud- en service logistiek voor maritieme assets, Gedragsverandering in het systeem van horizontale samenwerking, Next level for cross chain control en Robotica. Dat zijn de onderwerpen voor de nieuwe TKI Toeslag call.

TKI Dinalog (een samenwerking tussen Dinalog, NWO en TNO) heeft een TKI-toeslag budget van maximaal 0,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe call for proposals. Deze call is voor aanvragen van TKI-toeslag voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en draagt bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020.
In de call is ruimte voor de financiering van samenwerkingsprojecten in specifieke onderwerpen binnen de roadmaps en actiethema’s. Deze zijn verder beschreven in het bijgevoegde document (TKI 2017 call for proposals).

Financiering
Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling. De voorkeur gaat uit naar een stevige betrekking van MKB. Per project is het volgende budget beschikbaar:

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar);
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000,= (maximale projectomvang € 800.000,= voor maximaal 2 jaar).

Ideeën?
De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op.
info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

TKI 2017 – call for proposals (inhoudelijke beschrijving van onder meer de specifieke relevante gevraagde onderwerpen voor deze call)
TKI Dinalog – Guide for Project Plan and Program Tender (handreiking voor het indienen vanTKI-Excel_Template_for_Project_Budget_incl_interne_financiering – final version 10-8-2016 een projectplan)
TKi Dinalog WORD templates
TKI-Excel_Template_for_Project_Budget_incl_interne_financiering (Excel template voor het uitwerken van de projectbegroting, aan te vragen via tenders@dinalog.nl).

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 1 juni 2017 (24.00 uur). Indiening vindt plaats per email op tenders@dinalog.nl

Geef de eerste reactie