Cross Chain Collaboration Center (4C)

TKI Logistiek presenteert eerste zes projecten

Dinalog, NWO en TNO hebben gezamenlijk het Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Logistiek) opgericht om de innovatie in de topsector Logistiek aan te jagen. In de afgelopen maanden werden tal van proposals ingediend die allemaal uitgebreid zijn beoordeeld door de Programmacommissie en voorgelegd aan het TKI-bestuur. De volgende projecten hebben groen licht gekregen:

 

CONTRaST: Control Framework voor Systeemgericht Toezicht:

Thema: Douane

Type onderzoek: Industrieel

In Nederland zetten douane en bedrijfsleven in op het tegelijkertijd vergroten van de effectiviteit van het toezicht en reduceren van de toezichtlast voor bedrijven. Daartoe is in het vorige decennium ingezet op Horizontaal Toezicht, maar een duidelijk systeemgericht toezichtkader ontbreekt. Dit project heeft als doel een Control Framework voor Systeemgericht Toezicht in te richten. Een dergelijk Control Framework biedt niet alleen de basis voor verminderen van de toezichtlast voor de traders en dienstverleners rond binnenkomende en uitgaande goederen, maar het collaboratieve samenwerkingsmodel met de Nederlandse Douane zal tevens de aantrekkingskracht versterken om niet alleen goederen via Nederland Europa in of uit te voeren (fysieke gateway) maar ook om douane-aangiftes in heel Europa centraal vanuit Nederland te besturen (Centralised Clearance).

 

Levertijden harmonisatie in de fashion/lifestyle, 4c Experimenteel

Thema: 4C

Type onderzoek: Experimenteel

In de Fashion en Lifestyle branche worden goederen veelal op voororder verkocht aan de winkels. Leveranciers laten in dat geval alleen goederen produceren als de winkelorders op zak zijn. Voor een winkel is het een behoorlijke verassing wat hij wanneer ontvangt. De reden van deze ruime levertijdvakken is dat de leverancier daarmee maximaal flexibel blijft om problemen in productie, transport en logistiek op te kunnen vangen zonder dat hij afspraken schendt. In de praktijk is het dus de ‘’toevallige planning’’ die bepaalt wanneer de winkel beleverd wordt. Dit project draait om het harmoniseren van levertijden, iets wat binnen de branche structureel geïmplementeerd zou moeten worden. Om levertijdenharmonisatie aantrekkelijk te maken voor alle belanghebbenden wordt gewerkt aan extra services (elektronische notificatie van levertijd, verpakkingsafval retouren voor winkels, bufferservice in proces van de logistiek dienstverleners, enz), De opzet, het testen en de uitrol van deze ‘flankerende’ diensten is een belangrijk onderdeel van het project.

 

SCF oplossingen voor het MKB

Thema: Supply Chain Finance

Type onderzoek: Experimenteel

Huidige supply chain financing (SCF) oplossingen zoals Reversed Factoring worden ingezet door grote mondiale concerns en in samenwerking met strategische en relatief grote suppliers. Het MKB staat bij deze oplossingen vaak buiten spel. Maar het zijn juist kleinere suppliers en dienstverleners in (inter)nationale supply chains die zeer beperkt toegang hebben tot werkkapitaal en financiering. Het project SCF voor het MKB heeft als doel om een ‘regiefunctie’ op financiële stromen te ontwikkelen waarbij middels een SCF-platform op een innovatieve manier financiering voor MKB-bedrijven in Nederlandse en internationale supply chains, beschikbaar komt. Verschillende supply chain actoren worden door dit platform met elkaar verbonden, zoals verladers, toeleveranciers, logistiek dienstverleners en financiers. Doelstelling is om in Q4 2014 een getest, open SCF platform gelanceerd te hebben, waar alle (MKB) ondernemingen eenvoudig gebruik van kunnen maken en waarmee ze  meer grip op hun cash flow hebben en wat  door minimaal 5 verladers en 5 transporteurs van gebruikt wordt.

 

Innovatiecluster KLS; Kring Logistiek en Supply Chain                      

Thema: 4C

Type onderzoek: Experimenteel

Binnen Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een werkgroep die zich bezighoudt met innovatiebevordering in de sector (KLS innovatiecommissie). In deze werkgroep zitten bedrijven die zich onderscheiden op innovatief gebied binnen de sector. Om de innovatiebevordering verder te professionaliseren is er behoefte aan diepgaandere kennisuitwisseling tussen deze vooruitstrevende bedrijven onderling, en met relevante kennisinstellingen. Met dit innovatiecluster wordt een sterke link gelegd tussen het innovatief ondernemerschap en de kennisontwikkeling. In het innovatiecluster ligt de nadruk op direct toepasbare innovatieve oplossingen door onder andere kennisuitwisselings- en discussie bijeenkomsten, een workshop scenario planning, landelijke bijeenkomsten van KLS leden, collegereeksen, artikelen in vakbladen, vraagarticulatie (innovatieagenda) en het opstarten vaninnovatieve projecten. Het unieke aan dit innovatiecluster is dat deelnemers intensiever kennis gaan uitwisselen en elkaar uitdagen waar het gaat om de ontwikkeling en toepassing van innovatieve concepten.

 

4C  in Bouwlogistiek, 4c industrieel onderzoek

Thema: 4C

Type onderzoek:Industrieel

In de bouwsector is een inhaalslag nodig op het gebied van ketenregie en 4C (Cross Chain Control

Center). In dit project wordt een innovatiecluster opgericht welke invulling geeft aan deze ambitie. In verschillende deelprojecten worden  nieuwe concepten voor ketenregie en distributie ontwikkeld en vervolgens in de praktijk bij concrete bouwprojecten getest met de deelnemende bedrijven. De kennis en ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden door de deelnemende partners en via bestaande structuren gedeeld met de bouwsector. De concepten zijn specifiek gericht op de problematiek van bouwlogistiek in brede zin, dus voor zowel woningbouw, utiliteitsbouw als infrastructuurbouw. Daarnaast is er in dit project aandacht voor de binnenstedelijke problematiek van bouwlogistiek en stedelijke distributie.

 

De resultaten van dit TKI innovatiecluster bestaan onder meer uit:

  • Een bouwlogistieke controltower voor het testen van bouwlogistieke ketenregieconcepten.
  • Een assesmenttool voor het meten en monitoren van logistieke prestaties tijdens de uitvoering van bouwprojecten.
  • Analyseresultaten uit 4 proeftuinen voor het toepassen en testen van nieuwe bouwlogistieke ketenregieconcepten, nieuwe bouwlogistieke oplossingen en nieuwe technologieën in een praktijkomgeving met realistische pilot-bouwprojecten.
  • Bouwlogistieke ketenregieconcepten gebaseerd op specifieke samenwerkingsverbanden tussen consortiumpartners betrokken bij het realiseren van (pilot) bouwprojecten.

 

Ultimate Spare Parts Planning

Thema: 4C, Service Logistiek

Type onderzoek:Industrieel

Dit project betreft de operationele ondersteuning van logistieke afdelingen bij het bestelproces van reserveonderdelen. In een eerder innovatieproject is de ‘control tower’-oplossing Planning Services ontwikkeld. Deze service heeft een voornamelijk tactische opzet en is dus gericht op de parameterinstellingen voor prognoses en inventarisbeheer.

Tijdens de pilots zijn er twee hardnekkige planningsproblemen vastgesteld:

  • Alle planningsaanvragen worden door de planners beoordeeld (geen sprake van geautomatiseerd bestellen)
  • De overgrote meerderheid van de planningsaanvragen wordt handmatig aangepast om redenen die vaak niet herleidbaar zij

Om een daadwerkelijke doorbraak te realiseren moet het gedrag van de planners veranderen. In dit project willen we dit onderwerp op een ‘milde’ wijze benaderen door het introduceren van een feedbackmechanisme in het bestelproces van reserveonderdelen. Wij gaan er hierbij vanuit dat de terugkoppeling over de kwaliteit van planningsbeslissingen uiteindelijk tot betere beslissingen zal leiden. Het is onze ambitie een ‘proof of concept’ te ontwikkelen voor een optimale planning bij het bestellen van reserveonderdelen, die eenvoudig als volgt kan worden samengevat: het volledig verwerken van ten minste 50% van alle orderaanbevelingen zonder menselijke interventie.

 

Meer informatie over deze projecten kunt u binnenkort lezen op www.tki-logistiek.nl

 

Geef de eerste reactie