Cross Chain Collaboration Center (4C)

Topsector krijgt extra geld voor duurzaam transport

De Topsector Logistiek krijgt er extra geld bij om serieus werk te maken van duurzaam transport en innovatie. Uit twee verschillende potjes kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen middelen krijgen om de klimaatdoelstellingen dichter bij te brengen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven – Infrastructuur en Waterstaat – kwam naar het congres van de Topsector Logistiek met een zak geld. Twee eigenlijk. Het eerste bedrag van ruim 25 miljoen euro is bestemd voor de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast krijgt de Topsector 23 miljoen euro extra om in de periode van 2018 tot 2023 de sector slimmer en schoner te maken.

Heft in handen nemen
“We staan voor grote uitdagingen om de klimaatverandering aan te pakken”, zegt Van Veldhoven in een interview met logistiek.nl. “Daar moet ook de transport sector forse bijdrage aan gaan leveren. Mogelijkheden zijn er al wel, maar bedrijven hebben een laatste zetje nodig. Mijn ervaring is: ze willen graag, dat blijkt ook hier op dit congres.” In het Philips Stadion in Eindhoven kwamen bijna 900 belangstellenden bij elkaar.

De staatssecretaris riep op tot gezamenlijke actie. De overheid stelt geld beschikbaar voor zero emissie stadslogistiek en het aanleggen van de infrastructuur voor waterstof als alternatieve brandstof. Een groot deel van het extra budget gaat naar de bouw van zeven waterstoftankstations en schoner vrachtverkeer. Het andere bedrag is bedoeld voor verdere kennisontwikkeling in de sector en aan innovatieprojecten.

Staatsecretaris van Veldhoven: “Ik ga er van uit dat de sector dit extra budget gebruikt om het heft nog steviger in handen te nemen, om ervoor te zorgen dat Nederland als distributieland snel emissiearme en waar mogelijk emissieloos te maken.”

Boodschap: iedereen kan bijdragen
De staatssecretaris sprak vertrouwen uit in de sector, die met betere ideeën kwamen om de duurzaamheidsdoelstellingen van het Kabinet te halen dan andere sectoren. Maar ze vindt ook dat dit het moment is dat moet worden doorgepakt nu er meer financiële ruimte is.
“We hebben nog heel veel goede voorstellen nodig. Ik begrijp wel dat bedrijven denken: helpt dat nou overstappen naar duurzaam transport met mijn vrachtwagens. Dit klimaatprobleem is beetje bij beetje door ons allemaal veroorzaakt. We moeten het met elkaar oplossen en daaraan kan iedereen voor stukje bijdragen. Dat is mijn boodschap voor de sector.”

Uitdagingen voor stadslogistiek
Tussen nu en de zomer zit Van Veldhoven regelmatig met de sector om tafel om concrete plannen te bespreken. De ambitie is om met alle vervoersmodaliteiten in 2030 nog maar maximaal 25 megaton CO2 uit te stoten. De bewindsvrouw realiseert zich dat dit een forse opgave is, met name in de stadslogistiek waar de vraag naar goederen alleen maar van zal toenemen.


Aad Veenman (Topsector) presenteert resultaten

Het geld wordt onder andere gebruikt om een impuls te geven aan de bestaande Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarmee worden bedrijven gecompenseerd om elektronische bestelwagens te kopen om de binnensteden te bevoorraden. Daarnaast gaat er geld naar innovaties op het gebied van waterstof.

Tool om CO2 inzicht te krijgen
Ook het Lean & Green programma krijgt een extra impuls om meer initiatieven te ontwikkelen. Tijdens het congres presenteerde Connekt een nieuw tool om inzicht te geven in de CO2 uitstoot binnen een supply chain. Lean Analytix laat zien wat per klant, per regio of per periode aan uitstoot wordt geproduceerd als gevolg van vervoersbewegingen. Tachtig bedrijven hebben al testen gedaan met de nieuw tool en daaruit kwamen belangrijke verbeteropties naar voren.

Mischa van den Berg (Refresco) is al een enthousiast gebruiker van de tool. “Iedereen die beschikt over al was het maar een vrij simpele dataset kan direct met de tool aan de slag. Dat spreekt mij enorm aan. Ook met een geschat verbruik kun je al mooie analyses maken, maar dat wordt beter naarmate de datakwaliteit toeneemt. Zo zijn er verschillende mogelijkheden voor elke verlader en logistiek dienstverlener.”

Bron: logistiek.nl

 

Geef de eerste reactie