Topsector Logistiek wil kennis delen

Minister Cora van Nieuwenhuizen trapte de eerste dag van het online congres Topsector Logistiek af. Ze toonde zich tevreden met de stappen die zijn gezet, maar het is nu wel tijd voor opschalen en kennis delen. Aad Veenman presenteerde een nieuwe kennisbank en wil nog maar één ding: toepassen van al de opgedane kennis.

Kennis delen in het ‘nieuwe normaal’. De Topsector Logistiek heeft daar een nieuwe start mee gemaakt vandaag tijdens de openingsdag van het jaarlijkse congres, dat voorheen in voetbalstadions plaats vond en honderden belangstellenden trok. Nu was dat met twintig gasten in een tot studio omgebouwde ruimte in de Fokker Terminal in Den Haag, van waaruit een online programma met webinars wordt gepresenteerd. Dagelijks met een tiental sessies over thema’s waar veel innovatieonderzoek naar wordt gedaan: digitalisering, duurzaamheid en ketensamenwerking.

‘Kennis mag niet blijven hangen’

De aftrap was voor minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en boegbeeld van de Topsector Logistiek Aad Veenman. De minister drong aan op verdere verspreiding van de kennis, die de afgelopen jaren is opgedaan. Dat is wat haar betreft de belangrijkste opdracht aan de Topsector, die vanaf 1 januari 2021 een nieuwe fase zal in gaan.

“Aad Veenman maakte zojuist bekend dat er een kennisbank is ontwikkeld, waarin al die ervaringen vanuit de onderzoeksprojecten zijn gebundeld. Dat is precies wat nu nodig is. Iedereen heeft daar nu toegang toe, zodat de kennis die er is niet blijft hangen bij een beperkte club bedrijven in instellingen.”

Van Nieuwenhuizen vindt dat al veel is bereikt en noemt naast de coronacrisis ook de brexit. “Je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als we niet zouden beschikken over systemen zoals Portbase en de sector nog veel meer met papieren documenten zou moeten afhandelen. Dan stond er een file vanaf Venlo tot Rotterdam.”

‘Doelen zijn merendeels behaald’

Veenman is inmiddels acht jaar aan het roer en constateert dat in die periode veel van de doelstellingen zijn bereikt. “Meer zelfs dan dat. Duurzaamheid heeft in de loop van het programma een steeds grotere dimensie gekregen. Daar hebben we wat meer aan gedaan, wat hier en daar misschien ten koste is gegaan van andere voornemens die we hadden.”
Minder ver dan gehoopt is volgens Veenman het concept 4C (Cross Chain Control Centers), dat bleek in de uitvoering toch vaak complexer te zijn dan onderzoekers en bedrijven voor ogen hadden. “Maar ons doel om in 2020 voor een bedrag van 17 miljard euro aan ketenregie-activiteiten te ontwikkelen hebben we wel ruimschoots gehaald. Voor CO2 reductie bij het wegvervoer geldt hetzelfde en dat is voor een deel toch ook een afgeleide van de 4C inspanning die is geleverd.”-

‘Volgende fase draait om toepassing’

De kennisbank, die vandaag werd gelanceerd, bevat volgens Veenman “alles wat we tot nu toe hebben gedaan aan onderzoeksprojecten en pilots. Alle informatie is op een toegankelijke manier, gebundeld op basis van thema’s, beschikbaar. Dat levert heel veel inspiratie op voor bedrijven die zelf aan de slag willen met logistieke innovatie.”
In de volgende fase van de Topsector moet het wat Veenman betreft veel meer gaan om toepassing. “We hebben nu zoveel op de plank liggen en veel dingen met pilots uitgetest. De nieuwe uitvoeringsagenda richt zich op toepassingsgebieden, zoals stedelijke distributie en multimodale corridors.”

Bron: Logistiek.nl

Geef de eerste reactie