Datagedreven Logistiek

Topsectoren bundelen innovatiekracht cybersecurity in CS4NL

CS4NL (spreek uit: Sie Es for En El), voorheen het Breed Gedragen Programma Cybersecurity bundelt de cybersecurity innovatiekracht van alle Topsectoren in Nederland. TKI Dinalog en Topsector Logistiek ondersteunen dit initiatief met onderzoeksmiddelen.

Het programma pakt cyberveiligheidsvraagstukken op die voortkomen uit grote maatschappelijke transities en organiseert hiertoe efficiënte ketens van samenwerking. CS4NL richt zich op het bevorderen van cybersecuritykennis en -innovatie door het bundelen van vraag én aanbod op specifieke vraagstukken, het organiseren van een ecosysteem langs de hele valorisatieketen en het vrijmaken van nieuwe financiële middelen uit bestaande innovatie-instrumenten. “Het overkoepelende doel van CS4NL is niet alleen het versterken van de cyberweerbaarheid van Nederlandse organisaties. Het effect gaat namelijk zijn dat we er de Nederlandse economie en concurrentiepositie in de wereld mee versterken,” aldus Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT. CS4NL gaat werken met een geschat budget van 27 tot 44 miljoen euro over vijf jaar.

Samenwerking op zeven vraaggestuurde thema’s

CS4NL pakt zeven vraaggestuurde cyberthema’s op, die horen bij de grote maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. Zoals de energietransitie, vernieuwingen in mobiliteit en het veilig verplaatsen van medische zorg naar huis. De CS4NL thema’s zijn relevant voor de cybersecurity-opgaven van twee of meer Topsectoren en betreffen security by design, veilig datagedreven werken, veilige connectiviteit, OT/IT security, cyberrisicomanagement, systeem- en ketenveiligheid en cyber awareness, kennis en vaardigheden. Eddy Boot, directeur dcypher: “Voor de thema’s hebben we op voorhand onderzocht of bestaande kennis en technologie kunnen worden ingezet, maar dat bleek niet het geval. Er is nog veel ontbrekende kennis en technologie en bestaande concepten zijn nog niet toepasbaar op specifieke transities. Daar gaan we nu keihard aan werken.”

Van thema’s naar investeringen in kennis en innovatie

Op de zeven thema’s worden calls voor wetenschappelijk onderzoek uitgezet. Kennisinstellingen kunnen hierop inschrijven in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Dit versterkt de cybersecuritykennisbasis in Nederland. Ook zijn voor elk van de thema’s verdiepende praktische probleemstellingen gedefinieerd (‘use cases’). Deze vormen het vertrekpunt voor extra calls voor gerichte innovatietrajecten vanuit de Topsectoren. Ook hiervoor kunnen breed samengestelde consortia zich inschrijven.

Tot dusverre zijn twaalf use cases uitgewerkt. Waaronder veilige digitalisering van patiëntenzorg op afstand; zekerheid over de juistheid van sensordata van windmolenparken voor veilig onderhoud en leveringszekerheid van energie; het beter begrijpen van de steeds complexere IT en OT systemen en netwerken die nodig zijn voor maatschappelijke sectoren als energie, waterbeheer en tuinbouw, en cyberweerbaarheid van kleinere ondernemingen in o.a. de logistieke sector. De calls rondom de thema’s voor onderzoek en use cases voor innovatie gaan naar verwachting vanaf 2023 van start.

Het belang van cybersecurity

De maatschappelijke transities waar Nederland voor staat, leunen sterk op betrouwbare en veilige digitalisering. Cybersecurity is dus randvoorwaardelijk voor het verantwoord en toekomstbestendig functioneren van de Nederlandse samenleving en de economische groei. Het belang én de urgentie van digitale weerbaarheid worden breed onderkend, o.a. door de talrijke ransomware-aanvallen en de oorlog in Oekraïne. Het onderwerp heeft dan ook een plek in het Missiegedreven en Topsectoren Innovatiebeleid (MTIB).

Stevig fundament

Aan de basis van het CS4NL staat een breed ecosysteem dat bestaat uit alle tien Topsectoren en organisaties uit hun achterban. Zo hebben de Academic Cyber Security Society (ACCSS), het HBO, NWO, TNO, Cyberveilig Nederland (cyberbedrijfsleven), Regionale Ontwikkelmaatschappijen (via Innovation Quarter) en het ministerie van Defensie als eindgebruiker van cybersecurity meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Via de KIA Veiligheid zijn ook de departementen van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) betrokken. Het programma is geïnitieerd door Topsector ICT en dcypher binnen de Kennis en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën.

TKI Dinalog zal PPS Toeslag middelen van de Topsector Logistiek inzetten op het thema supply chain security.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Topsector ICT

Geef de eerste reactie