Topteam Logistiek: ‘We moeten niet bang zijn voor tegenslagen’

Het Topteam Logistiek heeft een nieuwe samenstelling waarmee het aan de slag gaat met de actieagenda 2020-2023. Onder meer Mariëlle van Spronsen, program manager corporate social responsibility bij PostNL, was de afgelopen tijd al nauw betrokken bij de Topsector Logistiek als kwartiermaker ‘steden’. Nu is ze ook toegetreden tot het ‘topteam’.

Wat wordt je verantwoordelijkheid binnen het topteam?

Ik ga me met name richten op ‘steden’. Het gaat om twee punten: de energietransitie in stedelijke logistiek. Dat is de laad- en infrastructuur, alternatieve brandstoffen en voertuigen. Het andere punt is leefbare stad; dan gaat het meer over het inzetten van nieuwe logistieke concepten. Bijvoorbeeld om congestie in de stad te verminderen en andere manieren van transport introduceren, zoals stadshubs en het meer samenwerken. Het doel is te zorgen voor een leefbare stad.

Wat maakt het dat jij hiervoor gevraagd en geschikt bent?
Ik werk als duurzaamheidsmanager bij PostNL en heb daar laten zien dat logistiek verduurzamen mogelijk is. Ik ben daarom gevraagd en ook om met de bril vanuit het bedrijfsleven te kijken naar hoe dingen anders georganiseerd kunnen worden. Er is al heel veel voorwerk gedaan vanuit het huidige uitvoeringsprogramma. Mijn opdracht in het nieuwe uitvoeringsprogramma is om te zorgen dat nieuwe kennis en oplossingen op het gebied van stadslogistiek door meer bedrijven toegepast gaan worden. Ik breng weer nieuwe energie; we gaan het gewoon doen. Want er is al meer mogelijk dan we denken.

Wat is er anders aan het nieuwe uitvoeringsprogramma?
We hebben de afgelopen jaren veel geleerd en ontwikkeld. Het is belangrijk dat we dit nu gaan toepassen op grotere schaal, zodat we meer impact maken en zorgen voor resultaat.

Wat is erg kansrijk, waar we nu mee aan de slag kunnen?
Binnen steden liggen al veel concepten als het gaat om het delen van transport, bijvoorbeeld via stadshubs. Daar is nu de opschaling belangrijk zodat meer mensen er gebruik van gaan maken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van bewustwording. Voor ons logistieke partijen is het vanzelfsprekend dat we ermee bezig zijn. Maar als we binnen steden kijken, zit daar ook veel MKB zoals bakkerijen. Zij krijgen ook te maken met zero emissie zones, maar denken ‘ik ben een bakker, geen logistiek bedrijf’. Zij hebben echter wel te maken met vervoersbewegingen binnen hun kring. Dus de kansen liggen nu in het meekrijgen van alle partijen die met dit dossier te maken hebben. We gaan hen helpen de volgende stap te maken richting verduurzaming.

Hoe doe je dat?
We moeten nu helder krijgen welke steden mee gaan doen met de zero emissie zones. Dat is namelijk erg belangrijk voor de ondernemers die in zo’n stad zitten. Wat betekent dat voor hun business? Misschien wordt het zelfs aantrekkelijk om op een andere manier te transporteren. Daar willen we hen inzicht in geven. Want ze moeten wel gewoon hun werk kunnen blijven doen. Het liefst nog meer rendabel dan nu.

Is de Topsector Logistiek nog actief om te voorkomen dat we een lappendeken aan verschillende zones met andere richtlijnen krijgen?
Het is inderdaad belangrijk om te zorgen dat er niet overal een andere vergunning voor aangevraagd hoeft te worden of dat de eisen overal verschillend zijn. Dat nemen we mee in de overleggen met de stakeholders. Want uiteindelijk is iedereen gebaat bij een succesvolle uitrol. Verandering kan betekenen dat sommigen niet meekunnen, maar daar komt dan ook wel weer nieuwe handel voor terug.

Wat kun je meenemen vanuit PostNL op dit vlak?
We zijn vanuit PostNL natuurlijk ook veel bezig met stadslogistiek. We bundelen eigenlijk al tweehonderd jaar lang ladingstromen van klanten. Dat is ons bestaansrecht. Dus voor ons is het heel vanzelfsprekend om ook aan anderen te vragen om dit te doen.

Heeft de huidige coronacrisis nog invloed op het beleid of de effectiviteit daarvan?
Dat vind ik nog te vroeg om te zeggen. De doelstelling is hard in het Klimaatakkoord gesteld. Die verandert niet. Verder hoop ik dat we uit deze crisis ook dingen leren hoe we het anders kunnen doen.

Hoe gaat het binnen PostNL met alle preventiemaatregelen?
We merken dat zeker onze pakkettak nu veel volume heeft. Dus voor veel winkels verzorgen we nu een hele belangrijke schakel tussen verzender en ontvanger. We hebben op alle locaties de nodige maatregelen getroffen. Het fijne is dat iedereen thuis is, dus de aflever-ratio is heel hoog. Dat maakt dat we weer een stukje efficiënter kunnen zijn.

Welke boodschap zou je de logistieke sector willen meegeven?
Laten we met elkaar die verantwoordelijkheid nemen om duurzame stadslogistiek te realiseren. En daarbij niet bang te zijn voor tegenslagen, want iets anders kan weer meevallen. Dus durf te blijven ondernemen hierin.

Bron: Nieuwsblad Transport

Geef de eerste reactie