Human Capital

Trade Compliance: een last of een kans?

Trade Compliance kan een last zijn, maar ook een belangrijke kans. Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat Smart Trade Compliance concepten een aanzienlijke kosten- reductiepotentieel hebben in supply chains. Om dit te realiseren, hebben de industrie en de overheid drie innovatie-paden geïdentificeerd om te breken met de oude manier van denken en handelen in Trade Compliance;

  • System Based Control: dat is de belangrijkste innovatie in Trade Compliance. Het verwijst naar de verandering van de transactie gedreven controle naar proces-controle door middel van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle partners in de keten.
  • Gecoördineerd grensbeheer: verwijst naar de ontwikkeling van nauwe samenwerking van verschillende overheidsinstellingen om de verstoringen in de toeleveringsketen stroom van de industrie zoveel mogelijk te beperken, zonder daarbij de benodigde overheidsfuncties uit het oog te verliezen.
  • Buiten de grenzen: door de plaats en tijd voor inspecties te bepalen, rekening houdend met het niveau van de storing die het kan veroorzaken in de logistieke keten. Van een supply chain perspectief is het niet logisch om de goederenstroom te stoppen aan de grens. industrie en de overheid moeten samen bepalen of controles die de vlotte doorstroming kunnen schenden kan worden uitgevoerd op het punt van laden/lossen. Administratieve controles en de informatie-uitwisseling kan ook afzonderlijk worden uitgevoerd.

Geef de eerste reactie