Datagedreven Logistiek

Transfer van kennis naar toepassing en onderwijs

De publieke eindrapportage van het project Autonomous Logistics Miners for Small & Medium-sized Businesses is een feit.  Een 2-jarig onderzoeksproject dat is uitgevoerd binnen de Topsector Logistiek op basis van de TKI Toeslag Call.

Dit project draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van het MKB door het gebruik van smart data mining agents in logistieke processen te onderzoeken en professionals te helpen data gedreven beslissingen te nemen en routine taken te automatiseren. Deze smart data mining agents helpen MKB-bedrijven snel te reageren op disruptieve gebeurtenissen, zoals vertragingen en veranderende trends in vraag en aanbod, en bieden inzicht in prestaties en efficiëntie.

De Universiteit Twente heeft als projectleider samen met Albert Heijn, CAPE Groep, Deltago en Kien Logistics Management het project uitgevoerd. Binnen het project is door een PDEng onderzoeker en Bachelor- en Masterstudenten onderzoek gedaan naar het gebruik van smart data mining agents in logistieke processen. Er is onderzocht hoe grote hoeveelheden data met behulp van Intelligence Amplification verwerkt kunnen worden met minimale inzet van de gebruiker. Intelligence Amplification is een concept dat wordt ingezet om de samenwerking tussen de mens en computer te optimaliseren door gericht gebruik te maken van zowel menselijke- als kunstmatige intelligentie.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in 4 wetenschappelijke artikelen en gepresenteerd tijdens internationale conferenties en workshops. In nauwe samenwerking met consortium partners zijn er 4 studenten binnen het onderzoeksproject afgestudeerd en Bachelor en Master theses gepubliceerd. CAPE Groep heeft als implementatie partner de onderzoeksresultaten gevaloriseerd in bestaande en nieuwe softwaretoepassingen. Er zijn prototypes ontwikkeld voor een auto-mapper en canonical logistics datamodel in het eMagiz integratieplatform. Daarnaast heeft CAPE Groep software agents ontwikkeld voor web scraping toepassingen, data analytics en machine learning. Binnen de context van Albert Heijn en Kien Logistics Management zijn smart data mining agents ontwikkeld, in de praktijk getest en in gebruik genomen. Albert Heijn heeft samen met Master studenten prototypes ontwikkeld voor de validatie van masterdata en het slotting proces. Kien Logistics Management heeft samen met CAPE Groep en Bachelor en Master studenten prototypes ontwikkeld om logistieke status informatie van websites en portals van rederijen te verzamelen. Deze data is vervolgens gebruikt om de prestaties van rederijen te visualiseren in een KPI-dashboard, klanten en ontvangers te notificeren en aankomsttijden te voorspellen bij het boeken van nieuwe containertransportorders. Samen met Deltago heeft de PDEng onderzoeker een instrument voor gestructureerde analyse van functies en een canvas voor het conceptualiseren van smart data mining agents ontwikkeld. Deze tools zijn gevalideerd bij de projectpartners en breder door middel van workshops met professionals uit de logistieke sector. Samenvattend heeft het project geleid tot nieuwe kennis en inzichten met betrekking tot het gebruik van intelligence amplification in logistieke processen en praktische softwaretoepassingen voor logistieke organisaties.

Bekijk hier de publieke rapportage.

Geef de eerste reactie