Twee nieuwe projecten starten uit de TKI Toeslag call 2020 – 1

In de eerste TKI toeslag call van 2020 zijn inmiddels een tweetal projecten toegekend, waarvoor door TKI Dinalog 0,8 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Dit betekent een totale investering van circa 1,6 miljoen euro in logistieke innovatie.

Leading Logistics in the Era of Ambiguity and Disruption (LLEAD)
Veranderend en vernieuwend leiderschap in de logistiek: een brede en integrale aanpak. De logistieke sector staat voor grote veranderingen zoals digitalisering, verduurzaming en structurele personeelsvraagstukken, waarop bedrijven zullen moeten inspelen met ‘vernieuwend en veranderend leiderschap’.

Veranderend en vernieuwend leiderschap kan:

1] mensen in beweging krijgen,
2] innovatieprocessen vormgeven,
3] kennis van buiten naar binnen halen,
4] samenwerken in netwerken en nieuwe technologie goed laten landen.

Omdat dergelijk leiderschap betrekking heeft op meerdere organisatieniveaus en zowel op menselijke als op (inter-)organisatorische aspecten, is er in de aanpak gekozen voor een integrale totaalbenadering van leiderschap op alle niveaus en met aandacht voor individuele factoren, groepsfactoren, organisatiefactoren, en interorganisationale/omgevingsfactoren. In dit project ontwikkelt men leiderschapstrainingen die, in combinatie met coaching van leiders, toegepast worden in de praktijk en die onderzocht zullen worden op hun effectiviteit via evaluatieonderzoek. Hoofddoel is de praktijk, en met name MKB’ers, in de logistiek te bedienen en bereiken met een breed, integraal spectrum van effectief, veranderend en vernieuwend leiderschap dat tegemoet komt aan de variatie in behoeften van ondernemers. De aanpak bestaat op hoofdlijnen uit ‘a. veranderend leiderschap gericht op vernieuwend individueel en groepsgedrag en ondernemerschap’, en ‘b. veranderend leiderschap gericht op het proces van integrale organisatieverandering (i.e., sociale innovatie factoren die ondersteunend zijn aan vernieuwing van businessmodellen, organisatie en technologie). Daarnaast geeft men de relatie met de praktijk actief vorm, onder meer door de opzet van een ‘learning community’ over leiderschap die bestaande initiatieven (o.a. vanuit TKI) en deze nieuwe initiatieven met elkaar verbindt. De kern is dat met vernieuwend leiderschap het ondernemerschap wordt versterkt, inzicht wordt verrijkt om organisatieverandering door te voeren, en daarmee de innovatiekracht een boost krijgt. Het project ontwikkelt de bijpassende leiderschapsbenaderingen, trainen deelnemers hierin, en onderzoeken hoe dit het best werkt. Dat leidt tot een praktijkinstrument voor de logistiek.

Het werkplan bestaat uit vier onderling verbonden werkpakketten (WPs). WP1 bepaalt de scope van het onderzoek en zoekt de verbinding met bestaande onderzoeken en stakeholders. Het overall evaluatie-onderzoek van de effecten van de trainingen in WP2 (ondernemerschap) en WP3 (sociale innovatie) is ondergebracht in WP1. In WP2 wordt een persoonsgerichte en groepsgerichte lijn over vernieuwend leiderschap en ondernemerschap ontwikkeld en getest in de praktijk. In WP3 wordt de organisatiegerichte lijn ontwikkeld en getest in de praktijk. Samen vormen zij een integraal geheel. WP4 integreert, valoriseert, dissemineert en borgt de ontwikkelde kennis gelijk vanaf het begin van het project. WP4 begint al direct bij aanvang van het project met het leggen van contacten met de sector en het opzetten van een ‘learning community’ waarbij ook MKB’ers worden uitgenodigd vanuit de gedachte dat we dit project voor de sector en dus vanzelfsprekend met de sector doen.

De verwachte resultaten betreffen:

  • een instrumentarium om veranderend en vernieuwend leiderschap a) te trainen, b) te implementeren en c) om mechanismen en effecten van vernieuwend leiderschap vast te stellen.
  • het opzetten en / of uitbreiden van een bedrijvennetwerk en Learning Community van o.a. MKB’ers
  • dat diverse bedrijven aan de slag zijn gegaan met het instrumentarium;
  • het bereiken van de gehele logistieke sector over het bestaan en resultaten van dit project door sociale media en events en via de learning community.

Projectleider: Peter Oeij, TNO
Partners: Windesheim, TU Eindhoven, JLN, de Zakencoach, Sovaasi, Chain Logistics

Development and valorization of a Dutch Data Space for LOGIStics (DASLOGIS)
To adapt to changing market dynamics, organizations collaborate more than ever in increasingly complex and agile supply chains which requires flexible sharing of many (often commercial sensitive) data sets between a variety of stakeholders. Organizations in logistics are currently developing and executing digitization strategies in order to adapt and prepare to capture value out of these opportunities. However, the scope of the challenge is exceeding organizations’ perimeters widely. This project builds upon the work and analysis on the needs, approach, positioning and roadmap for a Dutch logistics data space in the recently published white paper on the logistics data sharing infrastructure. It is motivated on conclusions from the white paper and previous research that there is a necessity for a Dutch Logistics Data Space (DLDS) extending the limited functions provided by current logistics agreement framework approaches (such as iSHARE) and adhering to international developments and standards as also applicable in other sectors in the evermore cross-sector and intertwined supply chains. Therefore, the DASLOGIS project pursues the development of a DLDS: a digital virtual environment or eco-system which facilitates finding and controlled sharing of (potentially) sensitive data. It provides flexibility, extendibility and personalization to support the three main types of logistics data sharing: ‘sharing of transaction data for operations optimization’, ‘sharing of (big) data for data for data analytics’ and ‘sharing of supply chain data for real-time visibility’. DLDS will be based on the generic and internationally standardized International Data Spaces (IDS) reference architecture as developed by the International Data Spaces Association (IDSA), augmented and tailored to Dutch logistics needs where applicable. The Proof of Concept (PoC) of the DLDS will be validated using three functional prototypes. The project partners will furthermore demonstrate and assess the technical feasibility and business value of a DLDS for the Dutch logistics sector using logistics use cases.

Activities of the project include the analyzation of the business opportunities of a  DLDS, the setup of  the DLDS to accommodate the use cases, forward-looking research aspects related to logistics data sharing such as interoperability for different data formats and enabling data app libraries and interoperability with adjacent initiatives such as iSHARE, MaaS initiatives and Amsterdam Data Exchange (AMdEX).

The project aimes to deliver an DLDS PoC environment (a working environment including software components, reference implementation code and use case elaborations), in which intermediary roles are fulfilled by the project partners. Furthermore, prototypes (clickable demo applications interacting with the DLDS) will be developed to validate the PoC using relevant types of logistics data sharing, which will be useful for dissemination purposes too (TRL 4-5). This will form the starting point for the use case realizations, which will be more oriented on integrating the DLDS with the logistic companies infrastructures (TRL 5-6). The DLDS environment, together with the prototypes, use case results and interoperability results will form the basis to implement a DLDS for the Dutch logistics sector after the project has ended, taking into account links with other sectors, technological developments and (inter)national initiatives. With the extensive involvement of project partners in the development of the DLDS and the logistics use cases and incorporating these results in relevant communities, the project contributes to the adoption of a data spaces approach for data sharing and the roll-out of advanced logistic applications.

Projectleider: Harrie Bastiaansen, TNO
Partners: Visma Connect, Marlin Supply Chain Connections, IJssel Technologies, 4PL Intermodal, KPN, Rojo Consultancy, Transfides, Stichting ICTU, Dexes, Brainport Industries Coöperatie U.A., Emons Group, iSHARE Foundation, University of Twente.

 

Geef de eerste reactie