Cross Chain Collaboration Center (4C)

Update Topsector Logistiek stemt positief

 

“Ik ben trots op de resultaten die bedrijven, kennisinstellingen en overheden, reeds hebben gerealiseerd”, aldus Aad Veenman, het boegbeeld van de Topsector Logistiek en voorzitter Strategisch Platform Logistiek (SPL). Het SPL heeft de eerste resultaten van de Topsector Logistiek gepubliceerd. In de ‘Prelude voor de Topsector Logistiek’ is een mooi overzicht te vinden van innovatieprojecten en de huidige stand van zaken in de sector. Hieronder een kort overzicht van de verschillende thema’s. De volledige publicatie kunt u hier vinden.

 

Neutraal Logistiek Informatie Platform

In 2013 is het startsein gegeven voor dit omvangrijke project. Doel van het NLIP is om 1 platform te creëren voor informatie. Dat wil zeggen dat men informatie nog maar 1 keer hoeft aan te leveren en dat dit digitaal wordt doorgegeven aan alle loketten die betrokken zijn bij het proces van het vervoer van goederenstromen. Hierdoor geef je optimalisatie meer ruimte. De verwachting is dat in 2020 bedrijven en overheid op gestandaardiseerde wijze communiceren via het NLIP.

 

Synchromodaal transport

Synchromodaal transport wil zeggen dat de modaliteit die gekozen wordt voor transport (weg, water spoor of via de lucht) niet vooraf vastligt, maar flexibel kan worden afgestemd. Zo kan de capaciteit op water en spoor beter worden benut en wordt het wegennet minder belas. Sinds eind 2011 is als gevolg van synchromodale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid al 3,5 miljoen transportkilometers bespaard en 3.000 ton CO2.

 

Trade compliance en border management

Dit thema houdt zich bezig met het faciliteren van import- en exportoptimalisatie waardoor de positie van Nederland als Gateway to Europa versterkt wordt. De Nederlandse Douane is van de 8ste naar 4de plaats in de wereldranglijst gestegen volgens de Worldwide Logistics Performance Index. Verdere verbeteringen zijn te behalend door te werken met het NLIP (1 x informatie verstrekken en de noodzakelijke controles daar te doen waar ze het logistieke proces zo min mogelijk belasten. Controles hoeven volgens deze gedachte niet noodzakelijk meer aan de grens plaats te vinden.

 

Cross chain Control Centers

Als informatie- en goederenstomen aan elkaar zijn gekoppeld, dan kan er beter samengewerkt worden. Door het bundelen van goederenstromen, vergroot je volumes waardoor mogelijkheden voor spoor- en watertransport ontstaan en een hogere beladingsgraad gerealiseerd wordt. Gevolg: lagere kosten en minder CO2.  Er zijn al een aantal succesvolle (Dinalog) R&D en demoprojecten gestart en ook de eerste Cross Chain Control Centers zijn een feit.

 

Service Logistiek

In de logistiek is een belangrijke rol weggelegd voor het onderhoud van een product. Denk bijvoorbeeld aan reserve-onderdelen. Dat noemen we service logistiek. Service logistiek wordt gekenmerkt door het just-in-case principe met kleine transportvolumes en een lage omloopsnelheid van de voorraad. In 2020 moet volgens doelstellingen van de Topsector Logistiek een reductie van 15 % zijn bereikt in de total costs of ownership van producten. Verschillende R&D en demoprojecten hebben een nieuwe trend gezet en bewijzen dat deze besparingen door middel van onderzoek en slimme ICT oplossingen realistisch zijn.

 

Supply Chain Finance

De Topsector Logistiek wil financiële processen optimaliseren tussen klanten, leveranciers en logistieke- en financiële dienstverleners. Om dit te realiseren is de eerste stap gezet en is de Supply Chain Finance Community opgericht. Gezamenlijk werken zij aan bijvoorbeeld een beperking van betalingstermijnen. Op dit moment zit zo’n 20 miljard euro aan werkkapitaal vast door nog niet betaalde facturen.

 

Kernnetwerk

Een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (lokale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen. In een tweetal onderzoeken wordt bekeken wat de kansen en belemmeringen op dit moment zijn voor het optimaliseren van de verbindingen. Er wordt in de onderzoeken naar alle modaliteiten gekeken. Kosten efficiency en innovaties hebben een belangrijke rol in de voorgestelde oplossingen.

 

Human Capital agenda

Momenteel kiest 1% van de middelbare scholieren direct voor een opleiding in de logistiek. En dat terwijl 11% van de functies in Nederland logistiek georiënteerd is, niet voor niets: Topsector logistiek. De Topsector wil daarom 50% meer uitstroom hebben van logistieke professionals met grondige kennis van alle innovatiethema’s. Ook moet er een beter aansluiting komen op onderwijs en de arbeidsmarkt. Er zijn al grote stappen gezet. Zo is er een kennisakkoord getekend voor het MBO, is het vakcollege Haven en Logistiek geopend en is er een nieuwe master en scientific master opgezet.

 

Topconsortium Kennis en Innovatie
Dinalog, NWO en TNO zijn in 2013 een samenwerkingsverband aangegaan als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek de innovatie in de sector aan te jagen. Iedere twee jaar stelt het TKI Logistiek een  onderzoeksprogramma vast met verschillende R&D en demoprojecten. Wilt u deelnemen aan zo’n project?

Neem dan contact op met Paul Huijbregts huijbregts@dinalog.nl .

Geef de eerste reactie