Verbeteren duurzaamheid van leveranciers

In het TKI Dinalog project Supplier Sustainability Improvement’ is door wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven in nauwe samenwerking met projectpartner Philips, onderzoek gedaan naar een paradigmaverschuiving van traditionele, op monitoring gebaseerde audits naar een meer proactieve, op verbetering gebaseerde leveranciersbeoordeling. Een beoordeling waarbij samenwerkingsrelaties en verbetering van leveranciers prioriteit krijgen in plaats van het controleren en elimineren van leveranciers.

Het conceptuele raamwerk dat in dit project is ontwikkeld en gevalideerd, gaat uit van het principe van zelfbeoordelingen door toeleveranciers, eventueel gecombineerd met bezoeken op locatie door de inkoper. Door middel van het bijeenbrengen van data uit de beoordelingen van het huidige duurzaamheidsniveau van leveranciers, voorspellingen van toekomstige niveaus en verbeteringen, kunnen per leverancier specifieke duurzaamheidsverbeterplannen worden gegeneerd. Verbeterplannen die niet alleen gebaseerd zijn op specifieke kenmerken van leveranciers, maar ook rekening houden met de middelen van zowel afnemer als de leverancier.

Door de onderzoekers is in dit project vastgesteld welke variabelen het duurzaamheidsniveau van leveranciers daadwerkelijk bepalen. Daarnaast laten resultaten zien dat leveranciers die deelnamen aan het programma van Philips, een significante jaar-op-jaar verbetering realiseerde in hun duurzaamheidsprestaties. In de visie van de onderzoekers geven de inzichten uit dit project richting aan de mogelijkheid om het generieke raamwerk in de toekomst verder uit te breiden naar lagere leveranciers in de toeleveringsketen.

Klink HIER voor meer informatie over het project.

Geef de eerste reactie