Internationale samenwerking

Verdere samenwerking GeorgiaTech, Dinalog en VIL

De MoU op het gebied van het Physical Internet tussen TKI Dinalog, Georgia Tech en het VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen, is verlengd tot en met 31 december 2018. Professor Albert Veenstra van TKI Dinalog en professor Iris Vis, Rijksuniversiteit Groningen bezochten Atlanta om de samenwerking te bestendigen en zo de logistieke sector verder te brengen met wetenschappelijk onderzoek, technische innovatie en kennisverspreiding. Ze hadden onder meer gesprekken met GeorgiaTech, UPS en de Port of Savannah.

Samenwerkingsactiviteiten
Onder de MoU heeft vorig jaar het gezamenlijke seminar voor onderzoekers en professionals over het onderwerp “Towards virtual ports in a physical internet” plaatsgevonden. Tevens hebben reeds 3 onderzoekers gebruik gemaakt van het Physical Internet reisbeurzenprogramma dat als onderdeel van deze MoU is gelanceerd. Zij zijn voor kortere of langere termijn in het Physical Internet Lab actief om zo hun activiteiten in Nederland te verrijken. De regeling loopt het komende jaar nog door.

TKI Dinalog en VIL werken voor de ontwikkeling van het Physical Internet onder meer samen in het European Technology Platform ALICE en het Europese samenwerkingsproject SENSE “Accelerating the Path Towards Physical Internet”.

International Physical Internet Conference
Er wordt verdere invulling gegeven aan de MoU door de organisatie van de Internationaal Physical Internet Conference, die dit jaar in Nederland plaatsvindt en wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Hier wordt ook expliciet aandacht gegeven aan wat het Physical Internet en de benodigde ommezwaai van het huidige logistieke denken van de praktijk vergt.

Naar aanleiding van het bezoek is overeengekomen om de mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek te exploreren op het gebied van Port Data Analytics. Daarnaast wordt een wederzijds havenwerkbezoek voorzien voor de praktijk op het gebied van inrichting en planning van multimodale achterlandverbindingen.

Geef de eerste reactie