Cross Chain Collaboration Center (4C)

Verkenning mogelijkheden logistieke samenwerking en bundeling ladingstromen

We willen u donderdag 18 juni a.s. van 15 uur tot 16.30 uur uitnodigen voor een online bijeenkomst over ‘Logistieke samenwerking en consolidatie – binnen en tussen sectoren’. Bent u een verlader of een logistiek dienstverlener met een internationaal (Europees) netwerk, maar wel met een footprint in Nederland, dan is het mogelijk interessant om hierbij te zijn.

Het doel van de bijeenkomst is om inzicht te geven op welke manier logistieke samenwerking en consolidatie kan leiden tot reductie van logistieke kosten en hoe het bijdraagt aan een duurzame sector. We laten u zien op welke concrete en praktische manier u kunt deelnemen en profiteren van deze strategie.

Onze partner digi-trust.EU is een neutrale trustee met een operationeel platform dat in staat is routes tussen verladers en dienstverleners te matchen en inzicht te bieden in de besparingsmogelijkheden. De tooling is gerealiseerd in een EU Horizon Europe project NexTrust. Daar is gedemonstreerd dat bij afstemming in FTL routes een positieve bijdrage te realiseren is, gemiddeld 27,7% reductie in CO2 en gemiddeld 30% op voertuigkilometers.

De Topsector Logistiek en TKI Dinalog zien dat afstemming tussen en over ketens heen een belangrijke bijdrage zal leveren aan een duurzame logistieke sector. Voorkomen va leegrijden en combineren van ladingstromen is één van mogelijkheden om dat te realiseren. We ondersteunen daarom verladers en logistiek dienstverleners die bereid zijn met ons de mogelijkheden te verkennen. We stellen een aantal ‘vouchers’ beschikbaar voor bedrijven die mee willen doen. U krijgt daarmee inzicht in mogelijkheden voor gezamenlijke logistiek en een concreet plan om dit te realiseren.

Donderdag 18 juni, gaan we in op:
• De basisprincipes van logistieke samenwerking en consolidatie
• De vraag hoe het digi-trust.EU platform werkt en u kan helpen
• De voorwaarden om deel te kunnen nemen

We kijken ernaar uit u online te ontmoeten op 18 juni van 15.00 tot 16.30. U kunt zich inschrijven via de Eventbrite link. U krijgt na inschrijving een uitnodiging voor een Teams-bijeenkomst.

Aanmelden Geef de eerste reactie