Vertrouwen in gainsharing

Vertrouwen (TRUST) wordt vaak genoemd als essentieel element voor een goede samenwerking, maar dit aspect wordt vaak niet verder concreet uitgewerkt; Vertrouwen is er wel of het is er niet, er is weinig bekend over hoe je vertrouwen verdiept. Gebrek aan vertrouwen in de verdeling van de winst kan een spelbreker zijn in de samenwerking. Maar is dat terecht? Hoe kom je tot een eerlijke verdeling? En welke afspraken maak je wel en welke niet?

Winstdeling (gainsharing) bij samenwerking is een moeilijk onderwerp om te bespreken met uw partners, vooral ook omdat vooraf niet helder is wat de winst is (financieel of ook anders) en wat een eerlijke verdeling van de winst zou zijn. In de sessie die DINALOG met de sector heeft georganiseerd, is een kaartspel ontwikkeld waarin u de uitganspunten voor winstdeling met uw samenwerkingspartner kunt onderzoeken en bespreken. U kunt dit kaartspel gebruiken voor zowel een discussie binnen uw eigen organisatie, maar ook voor de discussie met uw samenwerkingspartners.

Tijdens het kaartspel bespreekt u in een groep of u voor of tegen een bepaalde stelling op de kaarten bent. U kunt ook de kaarten plaatsen op volgorde van prioriteit. Tijdens dit spel komen verschillende aspecten van gainsharing aan de orde, zoals het persoonlijke aspect (conflictsituaties), de berekeningswijze van winstdeling of de inzet van een neutrale partij.

Bijdrage best practice binnen fase:
Het thema winstdeling tussen samenwerkingspartners is een gevoelig onderwerp en kan directe aanleiding zijn voor het stoppen van de samenwerking. Voor een succesvolle, langdurige, samenwerking moet er dus vertrouwen zijn in de afspraken en uiteindelijke verdeling van de winsten. Winstdeling kent vele aspecten en kenmerken: Met dit spel onderzoekt u de aspecten van winstdeling die voor uw vertrouwen van belang zijn.

Kaartspel – Gain sharing

Download hier het kaartspel.

Terug naar stap 6 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie