Video: Terugblik Multimodaal Online 2020 – Keynotes

Kijk de maandagochtendsessie van Multimodaal Online 2020 terug over multimodaliteit en congestie in de haven met o.a. Albert Veenstra.

In deze video komen onder meer aan bod:

  • Multimodale doelstellingen in de haven (Allard Castelein, Port of Rotterdam)
  • Waar is de winst te halen per modaliteit? (Albert Veenstra, TKI Dinalog)
  • Wat hebben we geleerd van modal shift projecten? (Olaf Jonkeren, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid)
  • Hoe lossen we congestie op in de haven? (Arwen Korteweg, Havenbedrijf Rotterdam)
  • Wat zijn de ervaringen van verladers? (Danny Bergakker, Elkem)
Geef de eerste reactie