Cross Chain Collaboration Center (4C)

Vijf jaar 4C4More – nu nog de puntjes op de i

Gemakkelijk was het niet. Vijf jaar lang trok een grote groep bedrijven en universiteiten aan een project om te komen tot ketensamenwerking onder één regievoering. Het eerste tastbare resultaat is een stevig rapport.

Prof. Ton de Kok overhandigde Tjebbe Nabuurs gisteren het eerste exemplaar van het rapport ‘Cross-Chain Collaboration in the Fast Moving Consumer Goods Supply Chain’. Het 4C4More project staat onder begeleiding van Dinalog en is één van de meest besproken innovatietrajecten op supply chain gebied in Nederland. Samenwerken in ketens biedt op papier voor alle partijen grote voordelen. Ook gisteren tijdens de presentatie in Amersfoort bleek dat ten overvloede. Diverse universiteiten laten vanuit hun eigen invalshoek (vraagvoorspelling, gezamenlijk plannen, supply chain finance, gedrag van planners) zien hoe belangrijk dit thema is. Ook is het relatief eenvoudig (zeker met specifiek ontwikkelde games) om aan te tonen hoe een heldere business case kan worden opgezet. Maar toch, de praktijk is een stuk weerbarstiger. Dat ondervond logistiek dienstverlener Nabuurs. De overhandiging van het rapport had daarmee onderhuids een symbolische betekenis: het bedrijfsleven is nu aan zet.

Mededinging kost veel tijd

In het project dat Nabuurs deed samen met Kühne+Nagel (voorheen ook met Bakker Logistiek) in opdracht van diverse verladers (Unilever, Heinz, SCA, Mars, Hero, Refesco, Danone) liep bij aanvang al snel vast in allerlei juridisch getouwtrek. Informatie uitwisselen is vanuit mededingingsoogpunt al snel verdacht. Dit aspect alleen al nam veel tijd in beslag. Belangrijke voorwaarde was dat de vorm van samenwerken volstrekt open en transparant moet zijn, zodat andere dienstverleners kunnen aanschuiven. Daarvan is de consequentie dat de oplossing schaalbaar dient te zijn.

Infrastructuur is aanwezig

Ook op ICT gebied zijn diverse stappen gezet, waaronder de keuze voor een onbemande control tower. Dit om discussie over personele invulling, kosten en opbrengsten voor te blijven. Sowieso is ‘gainsharing’ een item, dat nog niet helemaal tot in de puntjes is uitgewerkt. De actuele situatie is, dat het benodigde infrastructuur om echt te komen tot 4C er wel staat. Wat ontbreekt is de laatste digitale aansluiting van de betrokken partijen. Dat vergt investering waar nog niet iedereen klaar voor is.

Project met AH en transporteurs

De oplossingen op IT gebied zijn er wel. Rob Schuurmans van Simacon presenteerde een platform, gemaakt in samenspraak met Ahold en zijn twintig transporteurs. Op basis hiervan is voor  1.200 bevoorradingsritten per dag  naar winkelfilialen een regievoering mogelijk. Vertragingen door bijvoorbeeld verkeersproblemen en afsluitingen worden direct zichtbaar inclusief de gevolgen voor het aflevermoment. Het zou mooi zijn als ook lokale overheden hier met hun informatiesystemen op aansluiten. Nog mooier als ook ander supermarktorganisaties willen mee doen.

Nog voldoende uitdagingen

Voor de universiteiten (TU Eindhoven, Erasmus, Universiteit Twente, VU Amsterdam) heeft 4C4More een stroom aan wetenschappelijke deelopdrachten opgeleverd. Veel daarvan zal zich voortzetten in allerlei vervolgonderzoek. Want er is nog veel werk te verzetten. Dagvoorzitter Walther Ploos van Amstel benoemde nog even de uitdagingen:

  • Voedingsmiddelen leggen gemiddeld genomen vier keer de afstand af tussen fabrikant en consument
  • Driekwart van de tijd die chauffeur en auto beschikbaar zijn wordt niet efficiënt ingezet – lees: enorme wachttijden
  • De onvoorspelbaarheid in ketens is enorm – vrachtwagens staan grotendeels stil omdat op planningsgebied veel mis is bij verladers en transportbedrijven
  • Planningstools zijn voldoende doorontwikkeld – het ontbreekt aan planners die tactisch en operationeel de juiste beslissingen weten te nemen

Dat laatste punt kreeg tijdens de bijeenkomst gisteren nog extra aandacht van prof. Jan Fransoo (TU Eindhoven). Zijn conclusie is dat planners veel te veel tijd kwijt zijn met het verstrekken van informatie aan interne en externe partijen, in plaats van te werken aan optimalisatie van de beschikbare capaciteit. “Haal die taken uit elkaar en beschouw het plannen als een proces dat je kunt plannen.”

 

Bron: Logistiek.nl

Geef de eerste reactie