Visiedocument “Onderhoud ontmoet Service Logistiek”

Afgelopen maand presenteerde NVDO het Onderhoudscompas 2017/2018 met bijbehorend Visiedocument. In het kader van Logistiek Verenigd is het Visiedocument in deze editie volledig gewijd aan het thema Service Logistiek. Het document beschrijft hoe service logistiek kan bijdragen aan goed onderhoud.

Logistiek Verenigd is een samenwerking tussen TKI Dinalog, Service Logistics Forum (SLF), Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Vereniging Logistiek Management (VLM). De samenwerking heeft als doel het creëren en versterken van synergie tussen onderhoud en service logistiek.

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper de Graaf.

Geef de eerste reactie