ICT & Informatievoorziening

Minder voedselverspilling met Internet of Things

Verse producten zijn een uitdaging voor retailers en logistiek dienstverleners. Een deel gaat door slechte beheersing van de transportcondities zelfs verloren. Alleen al in fruitvervoer gaat dat om 5-8%. Hoe kan het Internet of Things (IoT) de verslogistiek helpen om die verspilling aan te pakken? Onder leiding van TNO en Wageningen Food & Biobased Research, en met medefinanciering van de Topsector Logistiek, gaat een consortium van partijen die vraag beantwoorden.

Wat is Internet of Things
Een IoT-systeem bestaat uit een aantal losse onderdelen die met elkaar communiceren. Sommige meten alleen iets, sommige verzamelen gegevens, sommige sturen commando’s en sommigen doen dit allemaal. Deze onderdelen staan soms enkele centimeters uit elkaar en soms aan de andere kant van de wereld, maar omdat ze onderling verbonden zijn, kunnen ze wel met elkaar gegevens uitwisselen.

Potentiële meerwaarde van IoT in verslogistiek
IoT kan in de verslogistiek op verschillende manieren worden toegepast. Zo kan verbetering van bestaande en nieuwe typen sensoren meer inzicht geven in de rijpingsstatus van bederfelijke producten tijdens transport. Ook onderzoekt het consortium of aanpassing in het logistieke besluitvormingsproces een positief effect zou hebben. Denk bijvoorbeeld aan prioriteitsbehandeling op terminals, het vermijden van afrijpen in rijpingsstations of het versnellen van het achterlandvervoer naar het retailkanaal.
“De potentiele waarde van IoT in de versketen wordt alom erkend, de hamvraag is echter welk bedrijfsmodel de huidige belemmeringen voor adoptie kan wegnemen. Hier draagt dit onderzoek in belangrijke mate aan bij,” zegt Jan-Kees Boerman, oprichter eigenaar en algemeen directeur van EMS.

Samenwerken in een consortium
De samenwerkende bedrijven zijn actief in fruitimport (Van Oers United), groente & fruit emballage (Europool Systems), sensoroplossingen (EMS), Cloud en IoT dienstverlening (Sensortransport, Internethuis), koeltransport (Thermoking), en kennisvalorisatie (SmartPort). Het project is in januari 2020 van start gegaan en heeft een looptijd van 2 jaar.

Geef de eerste reactie