Cross Chain Collaboration Center (4C)

Volop aandacht voor Stadslogistiek

Dat druk voor goede stadslogistieke oplossingen hoog is werd tijdens het TKI Dinalog congres op 13 april wel duidelijk. En die druk wordt de komende jaren alleen maar groter. De blijvende stijging van pakketbezorging en een toename van binnenstedelijke bouwprojecten zijn slechts enkele factoren die hierbij een rol spelen. Zo’n 100 professionals kwamen in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam daarom samen om over ontwikkelingen rondom stadslogistiek te leren, te delen en te discussiëren. Beleidsmakers, bedrijven, start-ups, studenten en onderzoekers: er was een brede vertegenwoordiging aanwezig.

4C4D
Onder leiding van Walther Ploos van Amstel werd de dag afgetrapt. Goos Kant, projectleider van het Dinalogproject 4C4D vervolgde met een keynote over de resultaten uit het 5 jarig onderzoek naar oplossingen voor stadslogistiek. Hubs of Stadsdistributiecentra (SDC) lijken de sleutelrol te vervullen in de oplossingen voor stadslogistiek. De belangrijkste voorwaarde voor succes zit in de businesscase. Die moet voor alle betrokken partijen gunstig zijn. Dat kan soms ook moeilijkheden met zich meebrengen doordat niet alle opbrengsten (denk aan schone lucht, minder overlast, minder gezondheidsklachten) eenvoudig om te zetten zijn in een meetbare waarde. Nieuwe, en lopende projecten hebben vooral tot doel om de businesscases goed neer te zetten.

Succes
Aan businesscases wordt momenteel hard gewerkt. Binnen het TKI Dinalogproject 4C in de bouwlogistiek bijvoorbeeld werkt VolkerWessels met behulp van een bouwhub aan een schone, veilige en snellere oplevering van hun project. Alle goederen worden op 4,2 kilometer van de bouwplaats in een hub afgeleverd en opgeslagen. Vanaf hier gaan dagelijks de op dat moment benodigde bouwmaterialen naar de bouwplaats vervoerd. Maar ook prefab werk en mock-ups worden in de hub gemaakt. En als extra added service wordt het personeel vanaf de hub in pendelbusjes naar de bouwplaats gebracht. In theorie is berekend dat dit project 54% minder vrachten, 23% minder CO2-uitstoot en 45% meer productiviteit zou opleveren. Het eerste resultaat is al duidelijk: de oplevering vindt 2,5 maand eerder plaats dan verwacht.

Rol voor gemeenten
Het werd al snel duidelijk dat de aanwezigen de rol van gemeenten niet gericht moet zijn op het instellen van beperkende maatregelen, hoewel toegang tot de stad eigenlijk als een kostbaar goed moet worden gezien. Gemeenten moeten zelf het goede voorbeeld laten zien aangezien zij ook voor een groot deel van het verkeer in de steden verantwoordelijk zijn. Daarnaast ligt er een rol voor de gemeenten om nieuwe initiatieven een kans te geven en vooral te doen. Beleidsmakers vanuit verschillende gemeentes riepen initiatieven op om rond de tafel te gaan zitten en te kijken of zij gezamenlijk de mouwen kunnen opstropen.

Start-ups
Leuk element van de dag was de presentatie van een 10-tal start-ups in de stedelijke distributie. Uiteenlopend van last-mile oplossingen tot online tools voor uber-achtige logistiek. Zij mochten kort pitchen waarna er ruimte was voor (kritische) vragen en een uiteindelijke stem voor de potentie van de ideeën. Bijna alle ideeën start-ups werden positief ontvangen en er werden naderhand dan ook vele visitekaartjes uitgewisseld voor verdere samenwerkingen.

TKI Dinalog Take-off
Ter voorbereiding op de finale van de TKI Dinalog Take off tijdens het Topsector Logistiek congres op 22 april hebben een drietal studententeams hun ideeën alvast gepitcht. Juryleden en publiek gaven feedback op de ideeën en tips om ze nog beter te maken. Na de presentaties mocht het publiek stemmen om de publiekswinnaar te kiezen. Dropt, een idee om goederen te laten vervoeren door de consument/reiziger kwam hierbij als winnaar uit de bus. De uiteindelijke winnaar ontvangt tijdens het Topsector Logistiek congres 5000 Euro voor verder onderzoek naar hun idee.

Download hier de presentaties:

Andre Praat Bart Arends
Cor Gerritsen – Mokum Marieam
Enide Bogers – Stadslogistiek HAN
Goos Kant
Rob Schuurbiers – Datasharing voor efficienter goederen vervoer
Ron Frazer
VIM – Levertijdenharmonisatie 1.0
Walther Ploos van Amstel
Birgit Hendriks
Chris Pronk – ilips
Ron van Duin
Ron van Duin – Understanding Viability of Urban Consolidation Centres

Laat alle 2 reacties zien