Cross Chain Collaboration Center (4C)

Vooraankondiging nieuwe call: Integrator

Transdisciplinair en internationaal onderzoek voor de Topsector Logistiek

Op vrijdag 1 december 2017 hoopt NWO de call ”Integrator: Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving” te publiceren. TKI Dinalog ontwikkelt de call en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de financiering beschikbaar. Het doel van de call is het financieren van onderzoek dat gericht is op topsectordoorsnijdende onderwerpen. De projecten dienen een bijdrage te leveren aan de ambities van de Topsector Logistiek op de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht. Daarnaast moet het onderzoek een bijdrage leveren aan de ambities van minimaal één andere Topsector. De deadline voor het indienen van aanvragen is voorlopig vastgesteld op donderdag 8 maart 2018.

Nederland staat zoals gezegd voor verschillende grote maatschappelijke uitdagingen. Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, de omschakeling van winkelverkopen naar internetverkopen, veranderingen in de zorgsector, het in stand houden van complexe installaties en het ontwikkelen van een deeleconomie. Hier is onderzoek voor nodig en daarom ontwikkelt TKI Dinalog in samenwerking met NWO de call Integrator.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de onderzoeksprojecten is de actieve participatie van het bedrijfsleven, zowel financieel als inhoudelijk. Aanvragen kunnen ingediend worden door een onderzoeker namens een consortia van onderzoekers en publieke en private partijen. De call werkt met verplichte vooraanmeldingen; de deadline hiervoor is vooralsnog dinsdag 16 januari 2018. De maximaal aan te vragen subsidie per project bedraagt €500.000.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Geef de eerste reactie