Calls for proposals

Vooraankondiging: nieuwe financieringsmogelijkheden Topsector Logistiek verwacht in 2020

NWO financiert verschillende programma’s die bijdragen aan de onderzoeksactiviteiten van de Topsector Logistiek. Medio maart 2020 verwacht NWO nieuwe mogelijkheden voor financiering te publiceren die de thematiek van de Topsector zullen adresseren en bestaande projecten de kans geven het onderzoek verder uit te bouwen of extra impact te generen.

Aandacht voor kennisbenutting, innovatie en actuele logistieke uitdagingen
Al geruime tijd ontwikkelt NWO samen met het topconsortium kennis en innovatie (TKI Dinalog) onderzoeksprogramma’s voor de topsector. Binnen het huidige meerjarenprogramma worden in 2020 de laatste beschikbare middelen in het kader van de lopende onderzoeksagenda van de Topsector Logistiek besteed. Doelen van de verwachte financiering zijn:

  1. Impuls voor top-up projecten
    Allereerst biedt deze call de mogelijkheid tot financiering van top-up projecten: kleine projecten (looptijd maximaal één jaar) ten behoeve van onderzoek, innovatie en impact. Enkel lopende of afgeronde projecten binnen het onderzoeksprogramma van de Topsector Logistiek kunnen een aanvraag voor top-up indienen.
  2. Adresseren van actuele maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector
    Het tweede doel is om in te spelen op actuele maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector door middel van financiering van iets grotere projecten (looptijd maximaal anderhalf jaar). Hiervoor gaat specifieke aandacht uit naar de volgende onderzoeksterreinen: Laadinfrastructuur voor elektrische transportvoertuigen, bouwlogistiek, en logistieke footprint van steden.

Net als bij eerdere calls ten behoeve van de Topsector Logistiek werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia.

Call for proposals verwacht half maart
NWO is voornemens om de financieringsmogelijkheden medio maart 2020 te publiceren. Het totale budget beschikbaar voor onderzoek en kennisbenutting zal circa 1,4 miljoen euro bedragen. Projectaanvragen voor een top-up zullen maximaal 100.000 euro kunnen bedragen; projectaanvragen voor een maatschappelijke uitdaging zullen maximaal 150.000 euro kunnen bedragen. Meer informatie over de bestaande logistieke programma’s is te vinden op de NWO Topsector Logistiek website. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mw. Carry Hergaarden via logistiek@nwo.nl.

Bron: NWO

Laat de reactie zien