Calls for proposals

Vooraankondiging nieuwe Logistiek-call ‘Accelerator 2019’ in samenwerking met NWO

Samen met de NWO ontwikkelt TKI Dinalog de nieuwe call ‘Accelerator 2019’. De call vormt de laatste call binnen het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 in het kader van het onderzoeksprogramma van de topsector Logistiek en zal inspelen op actuele, maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector. NWO en TKI Dinalog verwachten de call half juni 2019 te publiceren.

Logistiek als aanjager van innovatie
De Nederlandse logistieke sector en haar rol in Europa is substantieel. De sector speelt daarmee een belangrijke rol in het ontwikkelen van oplossingen voor fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals het snel en veilig vervoer van levensmiddelen, de ontwikkeling van de deeleconomie en veranderingen in de gezondheidssector. Optimaal gebruik van verschillende opties voor transport, intensieve inzet van data en het efficiënt bundelen van vervoersstromen en capaciteiten zijn voorbeelden van innovatie in de sector.


Accelerator 2019
Net als bij eerdere Accelerator-calls werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. Deze consortia onderzoeken kansen die bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. Binnen Accelerator 2019 gaat specifieke aandacht uit naar de volgende onderzoeksterreinen: duurzame logistiek, data-gedreven logistiek, geopolitieke ontwikkelingen en regelgeving.

Onderzoeksprogramma Logistiek
Accelerator 2019 is onderdeel van het onderzoeksprogramma Logistiek. Dit programma heeft als doel om kwalitatief hoogstaand en innovatief onderzoek te financieren dat interdisciplinair is opgezet, internationaal is georiënteerd en aansluit op de onderzoeksprioriteiten van de topsector Logistiek.

Call for proposals verwacht half juni
NWO is voornemens om half juni 2019 de call for proposals te publiceren. Deze nodigt consortia bestaande uit onderzoekers en private partijen uit om in te dienen. Het totale budget beschikbaar voor onderzoek is 2,5 miljoen euro. In eerste instantie zal consortia gevraagd worden om eind juli een korte ‘expression of interest’ in te dienen.

Meer informatie
Op de hoogte blijven? Stuur een bericht naar logistiek@nwo.nl.

Geef de eerste reactie