Cross Chain Collaboration Center (4C)

Voorbereiding MIT aanvragen logistiek in volle gang

Zo’n veertig logistieke bedrijven hebben zich inmiddels al gemeld met een voorbereiding voor de MIT subsidie call van 10 mei. Indienen voor deze call kan alleen op deze dag omdat het subsidieplafond dezelfde dag nog zal worden bereikt. Met de regeling stimuleert de overheid innovatieve ondernemers om ideeën om te zetten naar de praktijk.

De meeste aanvragen zijn haarbaarheidsprojecten die een oplossing hebben voor 1 of meer van de topsectoronderwerpen. Met deze subsidieaanvraag kunnen ondernemers een haalbaarheidsstudie doen waarmee zij technische en economische risico’s in kaart brengen, eventueel aangevuld met een pilot. De MIT regeling biedt naast de haalbaarheidsstudie ook nog ruimte voor vergoeding van externe kosten voor innovatieadvies.

De onderwerpen van aanvragen lopen erg uiteen. Zo zijn er innovaties op het terrein van Synchromodaal transport, maar ook verbeteringen op het gebied van binnenstedelijk goederen transport. Aan zowel oplossingen voor de fysieke distributie als ondersteunende data platforms en apps wordt gewerkt. Opvallend is ook dat uit bijna alle regio’s projecten binnenkomen.

Heeft u nog een innovatief idee waar u mee rond loopt? Neem dan contact op met Coen de Lange van Dinalog. U kunt natuurlijk ook zelf uw aanvraag indienen. Bekijk op de website van RVO waar, en volgens welke format, u de indiening moet doen (dit is afhankelijk van uw regio en aanvraag). Bij sommige van de digitale indieningsloketten heeft u bijvoorbeeld een Eherkenning nodig, die u tijdig moet aanvragen.

Voor tips en onafhankelijk advies kunt u contact opnemen met Coen de Lange van Dinalog. Hij ondersteunt u graag om uw innovatie van de grond te krijgen.

Geef de eerste reactie