Supply Chain Management

Terugblik: Voorkomen is beter dan genezen in de Supply Chain

Op 22 januari jl. werd het seminar ‘Voorkomen is beter dan genezen in de Supply Chain” gehouden. Dit seminar was een gemeenschappelijke event van de Vrije Universiteit Amsterdam, TU Eindhoven en Wageningen University & Research met als ondertitel ‘Inzicht in ontwerp, besturing en herstel van logistieke ketens gedurende de Covid-19 crisis in 2020′. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd op initiatief van Dinalog.

 

Supply Chain Management disruptie handleiding voor de maakindustrie
– TU Eindhoven (prof. dr. Ton de Kok)

Het onderzoek van de TU Eindhoven (DASCOVIMI genaamd), heeft zich gericht op het verschaffen van inzicht hoe een pandemie organisatie raakt in de Supply Chain (discovery). We hebben het domino-effect laten zien, waarbij een opeenvolging van oorzaak-gevolg stappen alle bedrijfsfuncties heeft geraakt, en daarmee ook de omzet en kosten. Het  onderzoek heeft ook inzicht gegeven in hoe organisaties (zouden moeten) reageren (recovery) op dit domino-effect. En hoe organisaties preventieve maatregelen kunnen nemen, gebaseerd op de lessons learned gedurende de recovery fase, in hun toekomstige processen (redesign). Hiertoe is een Oorzaak-Gevolg diagram opgezet welke in tijdens dit seminar als leidraad heeft gediend om de resultaten te bespreken en te duiden.

DASCOVIMI: “Disruption Analyses of the Supply Chain due to Corona Virus, based on actual information, with focus on Manufacturing Industry”.

 

Structuren, afhankelijkheden en kwetsbaarheden in de Nederlandse farmaketen – Vrije Universiteit Amsterdam (prof. dr. Wout Dullaert)

De COVID19 pandemie heeft verschillende logistieke ketens op de proef gesteld. De farmaceutische keten is daar helaas geen uitzondering op geweest. De COVID-19 pandemie heeft enorme creativiteit en inspanningen van de Nederlandse farmaceutische keten gevraagd om de beschikbaarheid van geneesmiddelen en daarmee de gezondheid van patiënten te waarborgen. Daarbij heeft het de bestaande logistieke uitdagingen uitvergroot. Aangezien geneesmiddelentekorten zich al jaren voordoen, ook in Nederland, zijn we in deze presentatie ingegaan op structurele afhankelijkheden en kwetsbaarheden in de Nederlandse farmaceutische keten. Dit deden we op basis van inzichten uit de literatuur en de sector. We bespraken acties die de verschillende  actoren in de keten hebben ondernomen om met tekorten en onzekerheden om te gaan en hebben voorstellen geformuleerd die kunnen bijdragen tot een betere betrouwbaarheid en weerbaarheid van de keten gedurende normale tijden én in crisissituaties.

 

Een supply chain resilience perspectief op de Nederlandse voedselketen tijdens de Coronacrisis – Wageningen University & Research (prof. dr. ir. Sander de Leeuw)

Voedselketens zijn de ruggengraat van de samenleving. Verstoringen in deze ketens hebben dan ook grote gevolgen gehad voor de Nederlandse economie en de voedselzekerheid, zoals ook bleek gedurende de COVID-19 pandemie. Het was dan ook van groot belang om te bepalen hoe goed bedrijven actief in het voedseldistributienetwerk zijn ingericht om dergelijke grote verstoringen op te vangen en welke strategieën succesvol zijn toegepast om deze verstoringen het hoofd te bieden. In deze presentatie bespraken we een systematische analyse van de effecten van de COVID-19 pandemie op productie- en distributieketen van voedsel en de afhankelijkheden en kwetsbaarheden daarin, alsmede een raamwerk van concrete strategieën die succesvol zijn toegepast om de ontstane problemen in de voedselketen het hoofd te bieden.

Het volledige onderzoekrapport leest u hier.

De presentatie van de betrokken professoren vindt u hier.

Geef de eerste reactie