Supply Chain Management

Vooruitblik NK Speed Docking 2015

Op dinsdag 21 oktober vond de evaluatiebijeenkomst plaats van het NK Speed Docking 2014. Hierbij hebben we met deelnemers, organisatoren en overige geïnteresseerden de competitie van het afgelopen jaar besproken.

De aanwezigen werden welkom geheten door DINALOG, waarna Wouter Clermonts en Michael Hilden de resultaten en lessons learned van het NK Speed Docking 2014 presenteerden. Uit de metingen kwam naar voren dat een gemiddelde verbetering van 50% mogelijk is, wanneer optimaal gebruik wordt gemaakt van het innovatiemodel van Speed Docking. De getoonde film met daarin de belangrijkste resultaten van de metingen in de DC’s kunt u online bekijken via deze link. Het rapport dat Michael Hilden samen met Fabian Wilbert heeft opgesteld, is binnenkort digitaal te lezen via de website van CAROZ, maar u kunt nu ook al de digitale versie per e-mail opvragen bij Wouter Clermonts via w.clermonts@caroz.com. Hetzelfde geldt voor het getoonde filmpje van de studenten.

In de daaropvolgende discussie is onder leiding van Edward Heijnen werden de aandachtspunten voor 2015 besproken. Uit deze discussie bleek dat het van belang is om de juiste data te verzamelen, het proces zo eenvoudig mogelijk te houden en hierdoor aan te tonen waar de verbeteringen liggen voor de individuele bedrijven, voor netwerken en voor de waardeketen. Hierbinnen liggen de focuspunten per bedrijf verschillend, variërend van koel/vers en retouremballage tot kettingbanen. Verder kan extra waarde worden toegevoegd door bijvoorbeeld studenten mee te laten rijden met trucks en door nieuwe partijen aan te laten sluiten. Mocht u hier nog aanvullingen op hebben, dan horen we ze natuurlijk graag. Om het proces zo eenvoudig mogelijk te houden, zal dit jaar één versie van deelname worden aangeboden.

Voor 2015 is het voorstel om de volgende punten toe te voegen:

•  Vergelijkbare analyses als in 2014 bij nieuwe afleveradressen

•  Toevoeging basis data per afleveradres (gebruik SSCC, kettingbanen, etc.)

Afhankelijk van de bijdrages van sponsoren zullen ook weer diepteanalyses gedaan worden met mensen op de vloer:

•  Procesanalyses tussen retail (besteltraject), fabrikant (orderproces) en logistiek dienstverleners (order- en logistiek proces)

•  Meerijden met chauffeurs om praktische ‘zachte’ aspecten over de afleveradressen in kaart te krijgen

Voor Europese deelnemers die in meerdere landen tegelijk deel willen nemen is er een apart voorstel:

•   Europees overzicht voor deelnemers in 2 of meer landen (NL, BE/LUX, IR, PL, CK/SLO, D)

•   1 Deelname versie, namelijk platinum,

o   Deelnemers: € 3.000

o   Nieuwe deelnemers: eenmalig € 1.000 opstartkosten

o   Deelname meerdere landen: 25% korting op totaal

o   Bij deelname in meerdere landen blijven de opstartkosten € 1.000 ongeacht aantal landen

Belangrijke data:

16 maart: Kick-off NK Speed Docking 2015

16 maart t/m 24 mei 2015: NK Speed Docking 2015

Meer informatie & aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden: neem contact op met Jonneke van de Kamp via vandekamp@connekt.nl of 015 251 65 65.

Geef de eerste reactie