Cross Chain Collaboration Center (4C)

Vos Logistics en Michelin verduurzamen transportnetwerken

Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics en Michelin Groep hebben een preferred carrier agreement getekend met als doel het aantal lege kilometers en daarmee de CO2-emissie verder terug te dringen. Deze overeenkomst is onderdeel van een programma van Michelin waarmee de bandenproducent haar Europese distributiestromen wil optimaliseren. Door deze samenwerking kan Michelin de kosten op duurzame wijze onder controle houden en transportcapaciteit voor haar goederenstromen zeker stellen. Voor Vos Logistics betekent het een logische vervolgstap in haar duurzaamheidagenda waarin het accent verlegd wordt naar het samen met verladers realiseren van synergievoordelen door laad- en losadressen binnen de verschillende netwerken te optimaliseren. Vos Logistics werkt al jarenlang voor de Michelin Groep ten behoeve van de Europese distributie van banden.
Synergievoordelen voor klanten
Als logistiek dienstverlener verzorgt Vos Logistics goederenstromen binnen Europa en streeft zij naar efficiënte en schone transportoplossingen. Een team met specialisten van beide partijen gaat de goederenstromen analyseren en combineren, met als doel de beste routes, rijschema’s en inzet van materieel te verkrijgen. Voor Michelin gaat het hierbij om zowel goederenstromen van finale goederen, intercompany-leveringen als de aanvoer van grondstoffen voor fabrieken.
Door het creëren van synergie-effecten is het streven om zowel de kosten als de CO2-emissies te reduceren en tegelijkertijd de transportcapaciteit te garanderen waardoor de leveringsbetrouwbaarheid toeneemt.
Michelin anticipeert met deze samenwerking op de verwachte marktontwikkelingen. Die laten een toename van de vraag aan transportcapaciteit in de komende jaren zien. De structurele overcapaciteit zal geleidelijk verdwijnen en de transportkosten zullen hierdoor naar verwachting stijgen.
Hubert Franck, procurement director European logistics bij Michelin, denkt dat een efficiëntere inrichting van Michelins transportnetwerk nog meer oplevert dan een reductie van de CO2-uitstoot en kostenbesparing. “We kunnen zo bovendien onze gewenste transportcapaciteit en leverbetrouwbaarheid borgen. Dit lukt alleen met gecommitteerde en gekwalificeerde partners. Gezien onze langjarige relatie en samenwerking met Vos Logistics zien wij in Vos Logistics zo’n partner.”
Deze manier van samenwerken met klanten is volgens Frank Verhoeven, een logische vervolgstap in de duurzaamheidstrategie van Vos Logistics. “De eerste jaren was onze strategie vooral gericht op operational excellence en veilige en milieuvriendelijke vervoers- en logistieke oplossingen binnen de eigen invloedssfeer. Daar hebben we inmiddels veel in bereikt. In de volgende fase staat het optimaliseren van goederenstromen samen met klanten centraal om tot schonere en efficiëntere transportoplossingen te komen. Wij hebben de kennis en technologie in huis om dit te realiseren.”
Geef de eerste reactie